Wat is grondwaterbeschermingsgebied?

Wat is grondwaterbeschermingsgebied?

Een grondwaterbeschermingsgebied is de buitenste schil rondom een waterwingebied. Voor het grondwaterbeschermingsgebied gelden regels om het grondwater niet te vervuilen.

Wat gebeurt er in een waterwingebied?

In een waterwingebied mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie, in een grondwaterbeschermingsgebied kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied, gelden wel speciale regels, zodat risicovolle activiteiten hier niet kunnen plaatsvinden.

Wat betekent boringsvrije zone?

Dit gebied is verdeeld in deelgebieden waarvoor maximale diepten gelden voor het doorboren, graven en roeren van de bodem. Het doel van de boringsvrije zone is de grondwatervoorraad te beschermen van het diepe watervoerende pakket waaruit Vitens grondwater onttrekt voor de openbare drinkwatervoorziening.

Wat betekent waterwinning?

waterwinningen (meerv.) Met waterwinning wordt het onttrekken van water aan het milieu bedoeld, over het algemeen met als doel dit water nuttig toe te passen als drinkwater of in de industrie.

Wat mag niet in een waterwingebied?

Daarom gelden er strenge regels in waterwingebieden. U mag bijvoorbeeld niet boren, graven of andere dingen doen die het water kunnen vervuilen. U herkent een waterwingebied aan blauwe bordjes met de tekst ‘waterwingebied’ erop. Vaak ligt er rondom een waterwingebied een grondwaterbeschermingsgebied.

Welke drie vormen van drinkwaterwinning zijn er in Nederland?

Water kan gewonnen worden aan het oppervlak (oppervlaktewater), of door water uit de bodem omhoog te pompen (grondwater in een waterwingebied). Een derde manier is winning na infiltratie in de bodem langs watergangen (oevergrondwater).

Waarom wordt er in Nederland geen drinkwater gemaakt van zeewater?

Zoet water, drinkwater Om drinkwater te maken van zoet water zijn vaak nog veel kostbare bewerkingen nodig. Drinkwater geproduceerd uit zeewater is dus zeer kostbaar. Bovendien moet het drinkwater worden getransporteerd naar verschillende vaak ver gelegen locaties.

Wat is de goedkoopste manier van waterwinning?

De goedkoopste manier van waterwinning is uit grondwater, omdat dit water het minst vervuild is doordat door infiltratie in de bodem bacteriƫn en andere vervuiling uit het water in de bodem is achtergebleven.

Wat is een boringsvrije zone?