Wat is goed Nederlands?

Wat is goed Nederlands?

Een ambtenaar die in het contact met familie en vrienden bijvoorbeeld een dialect gebruikt, zal in een brief aan een burger het Standaardnederlands gebruiken. Het Standaardnederlands wordt gezien als correct Nederlands.

Wat is goed taalgebruik?

De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, ondanks een eventueel accent, af en toe een verkeerd uitgesproken woord en/of haperingen. Vertoont een redelijke grammaticale beheersing. Aarzelingen en fouten in zinsbouw zijn eigen aan gesproken taal en komen dus voor, maar worden zo nodig hersteld.

Wat is een non voorbeeld?

Voorbeelden. Uiterlijk toont wat iemand wil uitstralen of hoe iemand zich voelt. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn haren op een nette knot doet wil het netheid en verzorgdheid uitstralen. Kortgeschoren haren, stekeltjes, straalt snel, gemakkelijk en modern uit.

Wat zijn voorbeelden van lichaamstaal?

Enkele voorbeelden Aanrakingen: een hand geven, een schouderklopje geven, een kus op de wang. Gebaren: stil zijn, met de vinger wijzen, duim omhoog houden. Afstand: dicht bij iemand zitten, ruimte tussen jou en de andere persoon laten. Gezichtsuitdrukkingen: wenkbrauwen fronsen, lachen, grote ogen opzetten.

Welke vormen van non-verbale communicatie zijn er?

Enkele types van non-verbale communicatie:

  • Gezichtsuitdrukkingen (ook wel mimiek genoemd) Ze geven jouw emoties weer.
  • Lichaamsbewegingen en houding.
  • Gebaren.
  • Oogcontact.
  • Aanraking.
  • Ruimte.
  • Stem.

Wat is de betekenis van zowel ALS?

zowel als – Voegwoord 1. en ook; en in gelijke mate ♢ Deze weg is geschikt voor fietsen zowel als voor auto’s.

Hoe gebruik je Zoals?

Zoals wordt in verklarende zinnen gebruikt om een voorbeeld of een reeks voorbeelden in te leiden. Het is dan synoniem met bijvoorbeeld. Vaak wordt zoals in zulke zinnen gecombineerd met bijvoorbeeld, maar dat is dubbelop. Alleen zoals of bijvoorbeeld volstaat hier.

Wat is correcte?

correct – Bijvoeglijk naamwoord 1. foutloos, goed ♢ Hij had een 10 voor zijn proefwerk want al zijn antwoorden waren correct. 2. burgerlijk, saai, onberispelijk uit moreel oogpunt, zonder af te wijken van de etiquette, politiek correct ♢ Een notaris moet altijd …

Hoe schrijf je het woord correct?

Correctheid, naauwkeurigheid. Correctie, verbetering, teregtwijzing; tuchtiging: huis van correctie, ver… 1) Bedachtzaam 2) Behoorlijk 3) Beleefd 4) Beschaafd 5) Bezadigd 6) Doordacht 7) Exact 8) Fatsoenlijk 9) Foutloos 10) Gepast 11) Gerechtvaardigd 12) Goed 13) In de puntje…

Wat is taalgebruik?

o., 1. het gebruiken van taal als zodanig; 2. een gebruikelijke manier of gewoonte die bij het spreken van een bepaalde taal gevolgd wordt.