Wat is een wettelijke erfdienstbaarheid?

Wat is een wettelijke erfdienstbaarheid?

Wettelijke erfdienstbaarheid: ze zijn geregeld door Vadertje Staat. Er bestaan wetten over verplichte afstanden van vensters, gemeenschappelijke muren of grachten etc. Die gelden voor iedereen. Natuurlijke erfdienstbaarheid: ze ontstaan uit de ligging van een perceel.

Wat is erfdienstbaarheid van overbouw?

overbouw. 1. Een overbouw is een bouwsel, overstek, leiding o.d. die zich op, boven of onder het erf van de buurman bevindt. De term overbouw komt daarom ook voor bij een erfdienstbaarheid, het recht van overbouw: het recht om een gedeelte van een bouwwerk of leidingen op het eigendom van een buurman te bouwen.

Wat is een conventionele erfdienstbaarheid?

Bij conventionele erfdienstbaarheden kom je tussen partijen onderling overeen om een bepaalde erfdienstbaarheid te vestigen. Het is aangeraden om de bijhorende rechten en plichten vast te leggen bij notariële akte. Op die manier kan er geen discussie ontstaan.

Lees ook:   Hoelang klysma bewaren?

Wat is de eigendomstitel?

Een eigendomstitel is een document dat aantoont wie de eigenaar is van een bepaald onroerend goed. Doorgaans zal de authentieke verkoopakte beschouwd worden als eigendomstitel, maar dit kan bijvoorbeeld ook een schenkingsakte of een notariële akte van vereffening en verdeling van nalatenschap zijn.

Wat is de waarde van een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid betekent dat u op een deel van de grond van uw woning, bijvoorbeeld de buren, recht van overpad moet verlenen. Om die reden kunt u niet maximaal gebruik maken van dat stuk grond ook wel perceel genoemd.

Wat is Inankering?

v., het inankeren, het leggen en vasthechten van ankers in eens anders muur: recht van inankering.

Wat is het heersend erf?

Het woord zegt het eigenlijk al: een erf dat dienstbaar is aan een ander erf. Het ene erf is belast met de erfdienstbaarheid, dat is het dienende erf. Het andere erf heeft het nut van de erfdienstbaarheid, dat is het heersende erf.

Lees ook:   Hoe plant een bloem zich voort?

Wat is de eigendomstitel van een woning?

Waar eigendomstitel opvragen?

Een eigendomstitel vraagt u schriftelijk (per e-mail of op papier) aan bij het kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de ligging van het goed. Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten: een nauwkeurige/volledige identificatie van het onroerend goed (kadastrale beschrijving en adres) de reden van uw aanvraag.