Wat is een voorziening boekhoudkundig?

Wat is een voorziening boekhoudkundig?

Wat zijn voorzieningen? Voorzieningen zijn toekomstige kosten die je nu alvast boekt en daarmee de belastbare winst drukt. Door een voorziening op te voeren, betaal je nu dus minder belasting. Op een voorziening worden, meestal periodiek, bedragen gestort met als doel het saldo op een toekomstig moment te gebruiken.

Wat is een voorziening jaarrekening?

Een voorziening is een reserve ‘potje’ die in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waarvoor het is bestemd. Met een voorziening wordt boekhoudkundig een grootboekrekening bedoeld waarop, meestal periodiek, bedragen worden gestort voor een bepaald doel.

Wat wordt bedoeld met voorzieningen?

voorziening = maatregel waarmee je ergens voor zorgdraagt vb: er zijn voorzieningen voor mensen die geen geld hebbensociale voorzieningen [voor het opvangen van mensen die ziek of werkloos zijn]sanitaire voorzieningen [wc, badkamer, etc.]… faciliteren = voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen.

Wat zijn voorzieningen in een balans?

Een voorziening is een bedrag dat als het ware gereserveerd wordt voor kosten die mogelijk in de toekomst zullen worden gemaakt. Een voorziening wordt gevormd door de winst in het betreffende jaar te verlagen met een kostenpost. Voor hetzelfde bedrag wordt de voorziening op de balans geplaatst aan de ‘creditkant’.

Is een voorziening eigen of vreemd vermogen?

De voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen.

Wat is het verschil tussen reserves en voorzieningen?

Reserves en voorzieningen worden in het taalgebruik vaak door elkaar gebruikt, als men spreekt over het vermogen van verenigingen of stichtingen. Het verschil zit hem in dat reserves tot het eigen vermogen zijn gaan behoren en dat voorzieningen onder vreemd vermogen vallen.

Hoe wordt een voorziening geboekt?

Een voorziening is boekhoudkundig een grootboekrekening waarop meestal periodiek bedragen worden gestort met als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst aan te wenden voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen, voor pensioen in eigen beheer of …

Waar vallen voorzieningen onder?

Een voorziening maakt deel uit van het vreemd vermogen. De post voorziening(en) staat meestal aan de passivazijde van de balans, behalve die voor debiteuren en voorraad, die recht onder het activum moeten staan.

Wat zijn voorzieningen in een woning?

Denk hierbij aan een tosti ijzer, waterkoker etc. Verder moet er uiteraard ook een koelkast aanwezig zijn en is een vriesvak/vriezer waarin producten kunnen worden opgeslagen ook vaak gewenst. Een vaatwasser is altijd fijn, maar voor expats is dit noodzakelijk.

Waaronder vallen voorzieningen?

Wat voor voorzieningen zijn er?

Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

  • boodschappendienst;
  • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
  • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • hulp aan buurthuizen en verenigingen;
  • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);

Welke soorten voorzieningen zijn er?

Er zijn verschillende soorten voorzieningen, openbare voorzieningen, bijzondere voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen.

Wat zijn de voorwaarden van een voorziening?

Voorwaarden voorziening. Een ander soort voorziening die in Nederland is toegestaan betreft de voorziening die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. Dit is alleen toegestaan indien een uitgave eens in de paar jaar voorkomt, maar wel betrekking heeft op alle boekjaren.

Wat is een voorziening groot onderhoud?

De voorziening groot onderhoud betreft een zogenaamde egalisatierekening. Het heeft ten doel om de kosten van een grote uitgave evenredig te verdelen over de jaren. Om het principe te verduidelijken volgt hierna een voorbeeld. Onderneming XYZ B.V. heeft een groot bedrijfspand in haar bezit om haar ondernemingsactiviteiten uit te kunnen voeren.

Hoe betaal je belasting op voorzieningen?

Door een voorziening op te voeren, betaal je nu dus minder belasting. Op een voorziening worden, meestal periodiek, bedragen gestort met als doel het saldo op een toekomstig moment te gebruiken. Een voorbeeld van een voorziening is het groot onderhoud van gebouwen of de opbouw van je pensioen.