Wat is een verhelderende vraag?

Wat is een verhelderende vraag?

Wat zijn verhelderende vragen? Verhelderende vragen stel je om te vragen naar feiten. In principe zijn verhelderende vragen bedoeld om jouw verlangens een bepaalde vorm en grootte te geven. Hierdoor weet je beter wat je precies wil.

Welke vragen stel je bij intervisie?

3 hoofdwetten en 3 intervisie vragen Welk gedrag verwacht je van je medewerkers en hoe lukt het om zelf al dat gedrag als voorbeeld te laten zien? Wat is jouw wake-upcall? Wanneer merkte je dat er een gat zit tussen wat je doet en wat je eigenlijk wilt doen? Waar zie je weerstand om je heen?

Wat is een reflectieve vraag?

Reflectieve vragen hebben de bedoeling iemand te beïnvloeden, bijvoorbeeld door aannames en veronderstellingen aan de orde te stellen, opties te verkennen en der- gelijke. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen door hun ervaringen (onbewust) veel meer weten dan ze denken te weten.

Welke gespreks technieken zijn er?

Verschillende gesprekstechnieken

  • LSD = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. LSD mag je dus gebruiken.
  • OMA = Oordelen, Meningen en Adviezen. OMA kan je beter thuis laten.
  • ANNA = Altijd Navragen, Nooit Aannemen.
  • NIVEA = Niet Invullen voor een Ander.
  • OEN = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
  • DIK = Denk in Kwaliteiten (of Kansen)

Wat voor soort gesprekken voer je zoal?

De 4 soorten gesprekken (herken je zo)

  • Een toespraak – een samenwerkend gesprek via eenrichtingsverkeer.
  • Een dialoog – een samenwerkend gesprek via tweerichtingsverkeer.
  • Een tirade – een competitief gesprek via eenrichtingsverkeer.
  • Een debat – een competitief gesprek via tweerichtingsverkeer.

Wat is een intervisie vraag?

Dit is een vraag die de inbrenger uitnodigt om zijn eigen vraag te beantwoorden in het bijzijn van collega-advocaten. Bij intervisie worden meestal twee vragen gesteld: informatieve vragen en reflectieve vragen. Meestal begint het gesprek bij informatieve vragen, die duidelijkheid geven over de omstandigheid.

Wat zijn onderwerpen voor intervisie?

Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling vragen eromheen.

Waar moet een intervisie casus aan voldoen?

De eerste stap is: afspreken wie zijn casus inbrengt. Een veel gemaakte fout is dat de casus het gesprekonderwerp is en niet het handelen van de persoon die de casus inbrengt. Het gaat om zijn of haar dilemma’s in de praktijk, om de ervaringen, belevingen en de zaken waar de professional tegenop ziet.