Wat is een trust?

Wat is een trust?

Een trust (of trust fund) is een rechtsvorm in het Angelsaksische recht welke wordt gebruikt om vermogen te beheren. De trust kent geen rechtspersoonlijkheid. De voordelen van het onderbrengen van vermogen in een trust is het ontwijken van belasting en het afschermen van vermogen voor schuldeisers.

Wat is Trustvorming?

Een trust is een Angelsaksische rechtsvorm. Wie vermogen in een trust stopt (de settlor), vertrouwt het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon.

Wat is een familie trust?

Vermogen dat een natuurlijk persoon inbrengt in een trust of (buitenlandse) stichting die een particulier doel dient, kan worden aangemerkt als een afgezonderd particulier vermogen (APV). Het gaat hier vaak om familievermogen.

Waarom trustkantoren?

Inschakelen trustkantoren Het kan praktische redenen hebben (professionaliteit, organisatie), maar ook juridische redenen (afschermen van aansprakelijkheid) en fiscale redenen (lager tarief, gebruik faciliteiten, uitstellen van heffing) kunnen (kapitaal)vennootschappen zeer aantrekkelijk maken.

Hoe kun je zo weinig mogelijk erfbelasting betalen?

Door een testament op te maken kun je ervoor zorgen dat er zo min mogelijk belasting over de erfenis wordt afgedragen. Loendersloot: „Ik raad echtparen vaak een flexibel testament aan. Daarmee kan de langstlevende binnen acht maanden na het overlijden van de ander bepalen wat er met de erfenis gebeurt.

Hoe herken je een trustkantoor?

Het ’ter beschikking stellen van een adres of postadres aan een rechtspersoon of vennootschap’ kwalificeert als een trustdienst (domicilie plus) als uw onderneming ook ten minste één van de volgende ‘aanvullende werkzaamheden’ verricht.

What is a custodian trustee of a trust?

A trustee with the limited function of holding trust property, which is vested in the custodian trustee alone. The other trustees (managing trustees) manage the trust property and exercise powers or discretions under the trust. ( Section 4, Public Trustee Act 1906 (PTA 1906).)

What is a custodian and how do they hold the assets?

The assets are held by the custodian, which is a financial institution like a bank or brokerage firm. The custodian is limited to administrative services and they don’t typically have the power to make investment decisions.

What does a trustee of a trust do?

The other trustees (managing trustees) manage the trust property and exercise powers or discretions under the trust. ( Section 4, Public Trustee Act 1906 (PTA 1906).)

Who should be the trustee of your estate plan?

The trustee can be a person, like a friend, family member, estate attorney, or even the grantor, depending on whether the trust is revocable or irrevocable. You can also choose a professional trustee, like a trust company, which is a corporation that can act as trustee and offer robust asset management and brokerage services.