Wat is een specifieke Taalontwikkelingsstoornis?

Wat is een specifieke Taalontwikkelingsstoornis?

De definitie van TOS is als volgt: ‘Een TOS wordt gedefinieerd als een beperking in taalbegrip en/of taalproductie waarbij de taalproblemen niet kunnen worden verklaard door aantoonbaar hersenletsel, intelligentieproblemen, gehoorverlies, lichamelijke problemen of sociaal-emotionele problemen.

Wat is Dysarthrie?

Dysartrie is een spraakstoornis die is ontstaan door een neurologische aandoening. U kunt moeite hebben met spreken en bent soms minder goed verstaanbaar. Door een neurologische aandoening kunnen spieren minder goed werken of kunnen spieren verlamd raken. Om goed verstaanbaar te kunnen spreken zijn veel spieren nodig.

Welke spraakproblemen zijn er?

Spraakproblemen kunnen in verschillende vormen en bij mensen van verschillende leeftijden voorkomen….Er zijn verschillende vormen van spraakproblemen:

 • Vertraagde en/of afwijkende spraakontwikkeling.
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie.
 • Aangezichtsverlamming.
 • Dysartrie of apraxie.
 • Stotteren en broddelen.

Wat is het verschil tussen TOS en taalachterstand?

“TOS is een aanlegstoornis waar het kind in meer of mindere mate last van blijft houden”, legt logopedist Anneke Mientjes uit. “Er zijn veel verschillen in ernst en uitingsvorm. Een taalachterstand is niet gebaseerd op een aanlegstoornis, maar ontstaat door andere redenen, bijvoorbeeld door middenoorproblemen.

Wat is het verschil tussen afasie en dysartrie?

Het is geen taalstoornis zoals bijvoorbeeld afasie waarbij een gedachte of idee niet goed wordt omgezet in taal. Bij een dysartrie kan men de woorden en zinnen wel formuleren, maar worden ze niet goed en duidelijk uitgesproken. Ook het ademhalen kan bij een dysartrie bemoeilijkt worden en de stem kan anders klinken.

Wat zijn de symptomen van dysartrie?

De volgende kenmerken kunnen voorkomen bij een dysartrie:

 • onduidelijke spraak.
 • moeite met uitspreken van bepaalde klanken, klankcombinaties of woorden.
 • lettergrepen lopen in elkaar over.
 • nasale spraak.
 • verandering van het spreektempo.
 • monotone spraak.
 • verandering in toonhoogte, stemkwaliteit, luidheid of ademhaling.

Hoe heet een spraak dokter?

Als u onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed uit kunt spreken, noemen we dit een spraakprobleem. Afhankelijk van de oorzaak is behandeling mogelijk door een neuroloog of KNO-arts. Hierbij wordt vaak een beroep gedaan op een logopedist voor aanvullende tests en behandeling.