Wat is een professionele dienst?

Wat is een professionele dienst?

Een professionele dienst betreft werkzaamheden waarvoor vakbekwaamheid als accountant wordt of kan worden aangewend.

Wat is onafhankelijkheid accountant?

Een onafhankelijke uitvoering wordt door het maatschappelijk verkeer en in het bijzonder de gebruikers van een assurance-opdracht als een randvoorwaarde voor de kwaliteit van de uitvoering aangemerkt. De perceptie van het maatschappelijk verkeer legitimeert regels op dit terrein.

Waarom VGBA?

De VGBA geeft duidelijkheid over deze waarden, niet alleen aan de accountants zelf, maar ook aan het maatschappelijk verkeer, de toezichthoudende organen en de tuchtorganen. De VGBA is de opvolger van de VGC: Verordening gedragscode en is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Is collegiaal overleg verplicht?

Sinds 1 januari 2020 is het verplichte collegiale overleg voorafgaand aan een nieuwe opdracht weer van toepassing. De verplichting geldt bij het aanvaarden van samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten. Op andere opdrachten kan dit overleg uiteraard ook (onverplicht) worden toegepast.

Wat is de betekenis van onafhankelijk?

van niemand afhankelijk, aan niemand ondergeschikt of onderworpen, in doen en laten door niemand beperkt, vrij, zelfstandig: wij zijn geboren om vrij en onafhankelijk te zijn!

Waarom onafhankelijkheid niet in VGBA?

Een accountant die alle vereisten naleeft maar in zijn afwegingen niet voldoende objectief en professioneel kritisch is, voldoet niet aan de VGBA en de kwaliteitseisen van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en de daaraan gerelateerde eisen met betrekking tot kwaliteitssystemen.

Waar moet een accountant zich aan houden?

Artikel 2 Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: a professionaliteit; b integriteit; c objectiviteit; d vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e vertrouwelijkheid.

Waarom collegiaal overleg?

Collegiaal overleg kan de opvolgend accountant helpen om de integriteit van de potentiƫle klant beter in te schatten en kan ook relevante informatie opleveren voor het bepalen van het risicoprofiel in het kader van de Wwft.