Wat is een piramide methode?

Wat is een piramide methode?

Piramide is centrum-gerichte, holistische educatieve aanpak met doorgaande lijnen van kindercentrum naar basisschool. Dit gebeurt door een combinatie van spelen, zelfstandig leren, ontdekken en samen spelen en leren in een groep(je).

Wat is de VVE methodiek?

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Wat is VVE Uk en Puk?

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor kinderen tot 4 jaar die opgroeien in een achterstandssituatie. Erkend als integraal vve-programma.

Wat is Ko totaal?

Ko-totaal is een educatief voor- en vroegschools (VVE) totaalprogramma voor 0 tot 6 jaar. Het wordt uitgevoerd op kinderdagverblijven en scholen. Ko-totaal richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.

Lees ook:   Hoe Trichomonas testen?

Welke 4 onderdelen zijn belangrijk in het aanbieden van VVE?

Het gaat om de:

 • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat.
 • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriĆ«ntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.

Wat zijn doelgroep VVE kinderen?

Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie.

Wat heb je aan Uk en Puk?

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Wat heb ik aan vandaag Uk en Puk?

Lees ook:   Waar ligt s Tome e Principe?

Een aantal activiteiten uit het thema: De kinderen helpen Puk geschikte kleren uit te zoeken voor een feest en kleden Puk aan. Puk gaat ook logeren. De kinderen helpen Puk om zijn koffer in te pakken. De kinderen gaan op zoek naar de knoop van Puk en vergelijken verschillende knopen met elkaar.

Wat is Ben ik in beeld?

Ben ik in Beeld stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen middels de door Stichting Leerplan Ontwikkeling en de CED-Groep geformuleerde doelen, met als doel een soepele doorstroom naar groep 1 van het basisonderwijs en het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Welke VVE programma’s zijn er?

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies van het NJi erkent acht integrale VVE-programma’s die alle vier de ontwikkelgebieden aan bod laten komen, namelijk:

 • Ben ik in beeld?;
 • Kaleidoscoop;
 • Peuterplein en Kleuterplein;
 • Piramide;
 • Speelplezier;
 • Sporen;
 • Startblokken en Basisontwikkeling;
 • Uk & Puk.