Wat is een passende functie UWV?

Wat is een passende functie UWV?

Een passende functie is een functie die past bij uw persoonlijke mogelijkheden (opleiding, ervaring en capaciteiten).

Wat is herplaatsing?

Definitie: “Een werkgever die een werknemer in een vorige functie niet kan handhaven, dient te onderzoeken of herplaatsing van de werknemer in een andere (passende) functie mogelijk is.

Wat is een herplaatsingstermijn?

De redelijke herplaatsingstermijn begint op het moment dat u toestemming krijgt voor het ontslag. Hoe langer uw werknemer in dienst is, hoe langer de herplaatsingstermijn: Minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand herplaatsingstermijn. 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden herplaatsingstermijn.

Wat is een passende functie salaris?

Passende functie In de regel gaat het hierbij om functies die aansluiten bij het niveau van de werkzaamheden die een werknemer verricht. Het salaris en de reistijd zijn dus geen elementen die worden meegewogen.

Welke Opzegverboden zijn er?

De bekendste opzegverboden zijn:

  • Het algemene opzegverbod (opzeggen zonder ontslagvergunning)
  • Het opzegverbod tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
  • Het opzegverbod tijdens zwangerschap.
  • Het opzegverbod tijdens het lidmaatschap van de OR.

Wat is passende arbeid bij arbeidsongeschiktheid?

Wat is passende arbeid? Volgens de wet (artikel 7:658a lid 4 BW) is passende arbeid ‘alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Wat gebeurt er als je boventallig bent?

Als je boventallig bent, bestaat jouw functie niet meer. Je bent dus plat gezegd gewoon je baan kwijt. Dit kan betekenen dat je bent ontslagen, maar bij dat ontslag heb je meestal wel recht op een transitievergoeding óf op begeleiding naar een nieuwe baan.

Wat is een voortgezette functie?

Uit de Uitvoeringsregels volgt dat de werkgever in het kader van herplaatsing de medewerker mag selecteren die het meest geschikt is, maar dat dit anders is als een functie vervalt en een deel van de werkzaamheden wordt voortgezet in een nieuwe functie (hierna: ‘voortgezette functie’).

Wat is een uitwisselbare functie UWV?

Een functie is uitwisselbaar met een andere functie als de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft: de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie.