Wat is een paragraaf voorbeeld?

Wat is een paragraaf voorbeeld?

Een paragraaf is een van een opschrift en vaak van een nummer of letter voorzien onderdeel van een tekst. Een paragraaf bestaat doorgaans uit meerdere alinea’s, maar kan ook bestaan uit meerdere subparagrafen (die op hun beurt weer een of meer alinea’s bevatten).

Wat komt er na een paragraaf?

Boven een paragraaf staat altijd een kopje (vaak met paragraafnummer, zoals 1.1 of 1.2) en hiervoor staat een witregel. Paragrafen gebruik je om een tekst beter te structureren. In een alinea bespreek je een thema met betrekking tot je hoofdonderwerp of deelonderwerp.

Wat is het verschil tussen een hoofdstuk en een paragraaf?

De hoofdstukken markeren dan de hoofdonderdelen uit het structuurschema van de tekst; de paragrafen de subonderdelen.

Hoe schrijf ik een paragraaf?

Je begint een nieuwe paragraaf als je:

 1. verder gaat van het ene hoofdpunt naar het volgende.
 2. naar een andere locatie of tijdsperiode gaat.
 3. een nieuwe stap in een proces begint.
 4. een belangrijk idee wilt benadrukken.
 5. een nieuwe persoon aan het woord laat.
 6. introductie klaar is.
 7. aan je conclusie begint.
Lees ook:   Waar woon je of waar woont je?

Hoe kan je een kernzin vinden?

Iedere alinea heeft een kernzin. Die zin bevat de belangrijkste informatie en de rest van de alinea is daar een uitwerking van….Kernzin en alinea

 1. De kernzin staat op de eerste plaats.
 2. De kernzin staat op de tweede plaats.
 3. De kernzin staat helemaal achteraan.

Hoe nummer je paragrafen?

Antwoord. Voor de nummering bestaan er twee basissystemen: 1. De hoofdstukken krijgen de cijfers 1 tot en met n; de paragrafen en eventuele subparagrafen krijgen diezelfde cijfers, gevolgd door een punt en een tweede of (bij een subparagraaf) derde cijfer enzovoort.

Waarom paragrafen?

Bij Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -f eindigen verandert deze -f in het meervoud meestal in een -v. Paragrafen is hier een uitzondering op. Dit komt omdat paragraaf uit het Grieks is afgeleid. Bij dit soort woorden blijft de -f in het meervoud staan.

Wat is een hoofdstuk?

hoofdstuk – zelfstandig naamwoord uitspraak: hoofd-stuk 1. deel van een boek dat een afgerond geheel vormt ♢ het eerste hoofdstuk van dit boek gaat over de menselijke geest 1.

Lees ook:   Hoe duur is een kaartje voor Soldaat van Oranje?

Wat is een hoofdstuk van een boek?

Een hoofdstuk is een afgebakend onderdeel van een in de regel langere tekst. Een hoofdstuk begint vaak op een nieuwe bladzijde. Vooral in boeken worden de individuele hoofdstukken vaak genummerd en/of getiteld.

Kan de kernzin een vraag zijn?

De kernzin van de alinea is de kern van het antwoord op een vraag of subvraag bij het tekstthema of bij de centrale uitspraak van de tekst. De andere zinnen van de alinea moeten een nauwe samenhang vertonen met die kernzin. Daarbij zijn diverse inhoudelijke verbanden mogelijk.

Wat is het verschil tussen een hoofdgedachte en een kernzin?

Hoofdgedachte: in 1 zin samengevat waar de tekst over gaat, het is altijd de eerste, tweede of laatste zin van een alinea Kernzin: de zin waar de belangrijkste informatie in staat Hoofdzaken: belangrijkste in 1 zin.

Hoe nummer je titels in Word?

Koppen nummeren

 1. Open het document met ingebouwde kopstijlen en selecteer de eerste kop 1.
 2. Kies op het tabblad Start in de groep Alinea de optie Lijst met meerdere niveaus.
 3. Kies onder Lijstbibliotheek de nummerstijl die u wilt gebruiken in uw document.
Lees ook:   Wat kun je gebruiken in plaats van een koffiefilter?

Een paragraaf is een groter tekstblok van bij elkaar horende alinea’s. De alinea’s worden in een brief door een witregel gescheiden. Dat hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen.

Hoe start je een paragraaf?

Een paragraaf begint op een nieuwe regel met een inspringing van 1,25 cm. Elke paragraaf hoort met een dergelijke inspringing te beginnen, maar het is ook gebruikelijk om een witregel tussen paragrafen te zetten. Een nieuwe paragraaf signaleert een nieuwe stap in het schrijven.

Wat is 1 paragraph?

Paragraaf Een reeks van één of meer zinnen, die een logische verwerkingsentiteit omvat en die vooraf wordt gegaan door een paragraafnaam of een paragraafaanhef (COBOL).

Reacties. Dat zou kunnen indien het een retorische vraag betreft. Dat is een nadrukkelijke mededeling in de vorm van een vraag, waar geen antwoord op wordt verwacht. De retorische vraag is dan zodanig gericht op de hoofdgedachte dat het onuitgesproken antwoord dat duidelijk maakt.