Wat is een obligatie uitgelegd?

Wat is een obligatie uitgelegd?

De obligatie uitgelegd. Wat is nu een obligatie? In feite is het een schuldbewijs, een deel van een lening die is aangegaan door doorgaans een land, een overheidsinstelling of een onderneming. Een obligatie heeft een van tevoren bepaalde vaste looptijd die meestal ligt tussen de vijf en de dertig jaar.

Wat is een obligatie precies?

Wat is een obligatie precies? Een obligatieis een lening uitgegeven door de overheid of door een bedrijf. Obligaties zijn schuldbewijzen. Wanneer je een obligatie koopt, ontvang je hiervoor doorgaans een vooraf afgesproken rentepercentage. Het is ook mogelijk om actief te handelen in de waarde van obligaties.

Wat is de koers van een obligatie?

De koers van een obligatie wordt weergegeven in procenten. Als een obligatie met een ‘nominale waarde’ van € 1.000 een koers heeft van 109%, dan is de beurswaarde van de obligatie op dat moment dus 109% x € 1.000 = € 1.090. Obligaties hebben meestal een vaste looptijd.

Wat zijn de risico’s van een obligatielening?

De risico’s van een obligatielening. In feite is een obligatielening een relatief veilige manier om je geld te beleggen. De lenende instantie is namelijk verplicht om jouw geïnvesteerde bedrag, inclusief rente, terug te betalen. Als een bedrijf failliet gaat kan er echter wel een paar jaar overheen gaan voordat je je geld terug hebt.

Wat is de rendementen van de obligatielening?

Bij een obligatielening spreekt men van rendementen. Je vergroot je vermogen op basis van twee soorten rendementen: Couponrente: de obligatie-uitgever betaalt een zogeheten ‘couponrente’ over het geleende bedrag. Hoe hoog de rente is, hangt vaak af van de kredietwaardigheid van de obligatie-uitgever.

Wat is een herroepingsrecht?

U heeft een herroepingsrecht ten aanzien van zowel verkoopovereenkomsten als dienstenovereenkomsten. Van het herroepingsrecht mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Het herroepingsrecht wordt ook wel aangeduid als ‘bedenktijd’ of ‘afkoelperiode’. De Nederlandse wet spreekt van een recht van ontbinding.

Wat is het herroepingsrecht voor consumenten?

Herroepingsrecht in het kort. Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen.