Wat is een Nummerverwerving?

Wat is een Nummerverwerving?

De btw bij aankoop van goederen in een andere EU-lidstaat onder uw Nederlandse btw-identificatienummer waarbij de goederen naar een andere EU-lidstaat worden verzonden, is niet aftrekbaar. Dit wordt ook wel ‘nummerverwerving’ genoemd.

Wat is rubriek 4b?

Hebt u btw betaald bij een intracommunautaire verwerving van goederen in Nederland? Dan moet u dat in uw Nederlandse aangifte omzetbelasting vermelden bij rubriek 4b. Deze btw kunt u op dezelfde aangifte bij rubriek 5b weer aftrekken als voorbelasting.

Wat is ICV?

Een intracommunautaire verwerving vindt plaats als u goederen koopt die vanuit een ander EU-land naar Nederland worden vervoerd en waarbij de leverancier een ondernemer is. De levering door de verkoper is in het andere EU-land belast met 0%. De verwerving is in Nederland belast met Nederlandse btw.

Wat is het verschil tussen intracommunautaire verwerving en intracommunautaire levering?

Exporteert u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen dan Nederland? Dit noemen wij een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw. Voor de afnemer van de goederen is dit een intracommunautaire verwerving in het EU-land waar de goederen naartoe gaan.

Wat is Bestemmingslandbeginsel?

Dit beginsel houdt in dat heffing van de BTW plaatsvindt in het land waar de goederen uiteindelijk worden verbruikt.

Wat is communautaire levering?

Levering van goederen door een leverancier in een EU-land aan een afnemer die in een ander EU-land is gevestigd.

Welke landen vallen onder intracommunautaire leveringen?

De regeling voor intracommunautaire transacties geldt voor de landen die behoren tot de Europese Unie: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië.

Wat is een abc levering?

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo’n levering verkoopt ondernemer A aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. Er is sprake van 2 transacties.

Wat is een intracommunautaire verwerving?

Onder intracommunautaire verwerving moet worden verstaan het in België binnenbrengen van een goed dat wordt verstuurd of getransporteerd vanuit een land dat lidstaat is van de EU. Als de Belgische aankoper een geldig btw-identificatienummer heeft, wordt de aankoop in België belast.

Wat is een intracommunautaire factuur?

Als u goederen levert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering, dan moet uw factuur aan extra eisen voldoen: Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant.

Wat is rubriek 2a?

Het factuurbedrag en verlegde btw bedrag dienen opgegeven te worden in de btw aangifte. Wanneer het binnen Nederland is gebleven, dan dient het ingevuld te worden in rubriek 2a (verleggingsregelingen binnenland).

Hoe moet ik btw verlegd aangeven?

Btw-aangifte doen In uw btw-aangifte vult u in hoeveel btw er naar u is verlegd. U rekent dit uit op basis van de facturen waarbij de btw naar u is verlegd. U vult de vergoeding en het btw-bedrag in bij rubriek 2 (‘Verleggingsregelingen binnenland’) of rubriek 4 (‘Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht’).

https://www.youtube.com/watch?v=ku8RnQ3PJZU