Wat is een norm in de zorg?

Wat is een norm in de zorg?

Om als arts, verpleegkundige of zorgmedewerker goed te kunnen werken heb je normen en waarden nodig. Het gaat hier om normen en waarden in de zorg. Normen zijn gedragsregels die bij waarden horen. Juist die waarden zijn belangrijk, het zijn namelijk idealen van het bedrijf of de branche.

Welke waardes heb je?

De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Wat zijn normen en waarden voorbeelden?

Normen en waarden voorbeelden

 • Waarde: Stiptheid/Punctualiteit. Norm: Als je een afspraak hebt, dan kom je op tijd.
 • Waarde: Respect. Norm: In een gesprek laat je elkaar uitpraten.
 • Waarde: Veiligheid.
 • Waarde: Privacy.
 • Waarde: Geduld.
 • Waarde: Behulpzaamheid.
 • Waarde: Trouw/Loyaliteit.
 • Waarde: Vrijheid van meningsuiting.

Wat is de betekenis van normen?

Een norm is een manier van doen die volgens algemene opvattingen geldt als normaal. Tevens is het een concreet vastgestelde waarde die de standaard als referentiepunt geeft.

Lees ook:   Waar zit de chip in bankpas?

Wat zijn normen en waarden?

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt. Vaak worden de termen in de politiek en de media als één enkel containerbegrip aangeduid, of onterecht als synoniemen door elkaar gebruikt.

Welke normen en waarden zijn belangrijk?

Om jouw eigen gedragsregels vorm te geven is het dus van belang om te weten wat jouw waarden zijn. De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Wat vinden mensen belangrijk in de zorg?

Wat mensen belangrijk vinden aan de zorg is het zorgen voor mensen die ziek zijn en die hulp nodig hebben. Het draait primair om de betrokkenheid bij de patiënt, om persoonlijk contact, om medeleven, om tijd en aandacht en om een luisterend oor.

Wat zijn dilemma’s in de zorg?

Voorbeelden van ethische dilemma’s Hoe moet je omgaan met wensen van naasten die vanuit goede zorg en professioneel inzicht niet in het belang zijn van een dementerende cliënt? Mag je als zorgprofessional afwijken van protocollen en standaarden als het in het belang van de cliënt is?

Lees ook:   Hoe kom ik van de kinderalimentatie af?

Welke normen heb je?

Norm: Als je iets van iemand hebt geleend, dan geef je dat ook weer terug. Norm: Als je een verkering hebt, ga je niet met een ander zoenen. Norm: Als je in de lift staat, laat je geen windjes. Norm: Als iemand bij het stoplicht even voor wil met de auto, dan laat je die persoon voor.

Welke waarden zijn belangrijk voor een politieman?

Waarden

 • integriteit;
 • respect;
 • open geest;
 • flexibiliteit;
 • dienstverlenende ingesteldheid;
 • fierheid.

Waarom zijn er normen?

Normen ontstaan uit de achterliggende waarden. De waarde respect uit zich bijvoorbeeld in de norm dat je niet mee kijkt als iemand aan het pinnen is. Dat vinden we vanzelfsprekend, omdat we respect voor elkaar zien als iets wat waardevol is.

Wat zijn normen en waarden in de zorg?

Normen en waarden in de zorg | Belangrijke waarden zijn gelijkheid, respect en tolerantie, onderling en naar de patiënten. Meer >>. Normen en waarden. Normen en waarden.

Lees ook:   Hoeveel stekkerdozen aan elkaar?

Wat kun je zien als normen?

Normen kun je zien als richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat Hoe je je “dient” te gedragen in bepaalde omstandigheden. Dit zijn een soort ongeschreven regels van goed fatsoen waar het gros van de mensen zich min of meer aan houdt. Normen ontstaan uit de achterliggende waarden.

Wat zijn algemene wetten in de gezondheidszorg?

De algemene rechtsregels zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Veel wetten in de gezondheidszorg vallen onder het bestuursrecht. Voorbeelden hiervan zijn de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Betekenis normen. Normen kun je zien als richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je “dient” te gedragen in bepaalde omstandigheden. Dit zijn een soort ongeschreven regels van goed fatsoen waar het gros van de mensen zich min of meer aan houdt. Normen ontstaan uit de achterliggende waarden.