Wat is een NoBo?

Wat is een NoBo?

Een notified body (NB, NoBo) is een door de overheid aangewezen instelling voor de keuring van producten in het kader van de verplichtingen voor CE-markering. Of een notified body moet worden ingeschakeld is afhankelijk van de klasse waarin een product valt volgens het AVCP-systeem.

Hoeveel partijen doen er mee?

Op 2 februari 2021 maakte het centraal stembureau bekend dat 41 partijen een kandidatenlijst ingediend hadden. Tegelijkertijd publiceerde het centraal stembureau een proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.

Wat doet een Notified Body?

Een notified body beoordeelt of medische hulpmiddelen met gemiddeld of hoog risico aan wettelijke eisen voldoen om toegelaten te worden op de Europese markt. Wanneer een medisch hulpmiddel in de handel is, controleert de notified body bovendien periodiek de fabrikant.

Wat betekend notified body?

Een Notified Body of ook wel een aangemelde instantie is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut die technisch bevoegd is verklaard om conformiteitsbeoordelingen uit te voeren.

Lees ook:   Welk tijdstip metoprolol innemen?

Wat is een politieke partij?

Politieke partij. Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit.

Welke partijen spelen een belangrijke rol in de politiek?

Partijen spelen een belangrijke rol in de politiek. Zij formuleren standpunten en leggen die vast in programma’s en ze zorgen voor het voordragen van personen voor politiek-bestuurlijke functies. Het algemene gedachtegoed van een partij wordt vastgelegd in een partij- of beginselprogramma.

Wat is een partij in de muziek?

Partij. [muziek] – Een partij is in de muziek een deel uit een partituur. Waar een partituur het volledige overzicht van alle instrumenten en-of zangstemmen geeft, is in een partij doorgaans slechts het materiaal van 1 instrument (of instrumentgroep) of zangstem (of groep) weergegeven. In een partij staat doorgaans louter de inform…