Wat is een luisterende houding?

Wat is een luisterende houding?

Je wilt niet alleen de woorden horen (de feiten) die de ander zegt, maar vooral de hele boodschap van de ander begrijpen (ook de betekenis én de gevoelens). Door actief te luisteren laat je zien dat je werkelijk wilt weten wat de ander bezig houdt of bedoelt.

Hoe doe je aandachtig luisteren?

Wellicht helpt het om aandachtig luisteren als een meditatie te zien:

 • Ga er lekker voor zitten.
 • Richt je volledige aandacht op de spreker.
 • Wees bewust van afleidingen.
 • Breng je aandacht weer bij de ander.
 • Luister nieuwsgierig.
 • Stel een verdiepende vraag.

Wat is belangrijk bij effectief luisteren?

Wees aanwezig en nieuwsgierig in plaats van te denken aan hoe te reageren. Behoud een rustige en respectvolle toon bij het spreken en een ontspannen houding tijdens het luisteren. Beperk de afleiding door oogcontact te onderhouden en een relatief neutrale uitdrukking.

Hoe luister je goed naar iemand?

Ook dan zijn goed luisteren en zelf minder praten essentieel.

 1. Luister en zwijg ondertussen.
 2. Toon oprechte belangstelling.
 3. Vermijd afleiding.
 4. Verplaats je in de situatie van de ander.
 5. Wees vriendelijk en geduldig.
 6. Behoud je goede humeur.
 7. Argumenteer zakelijk en zonder verwijten.
 8. Stel een paar aardige vragen.

Wat is een open houding?

Een open houding betekent dat de ander je handpalmen kan zien tijdens het praten en dat je oogcontact maakt met je gesprekspartner. Een verkeerde houding voorkom je door niet tijdens een gesprek met je armen over elkaar te staan.

Wat betekent oogcontact?

Oogcontact is het elkaar aankijken (in de ogen kijken) van twee personen tijdens een (vluchtige) ontmoeting. Het is een vorm van non-verbale communicatie. Door middel van oogcontact zijn emoties, intenties, zelfverzekerdheid, zwakten en meer informatie, naast de normale communicatie die er meestal is, te herkennen.

Hoe kan ik oefenen voor een luistertoets?

12 tips voor luistertoetsen (samengevat)

 1. Concentreer je.
 2. Leer hoe je meerkeuzevragen beantwoordt.
 3. Let op tijdens het introductie-gedeelte.
 4. Bekijk eerst de vraag en de antwoordopties.
 5. Luister het hele fragment af.
 6. Maak eventueel korte aantekeningen tijdens het luisteren.
 7. Herhaal wat er gezegd wordt in je hoofd.

Hoe luisteren zonder oordeel?

Luister zonder oordeel: Concentreer je op de inhoud van wat A zegt en observeer hoe hij het vertelt; gebaren, mimiek, stem, etc. Observeer om het straks terug te kunnen geven.”

Wat hoort niet bij actief luisteren?

Bij passief luisteren hoor je de spreker praten, maar doe je verder niets. Bij actief luisteren gebruik je een patroon waarbij je op een positieve manier betrokken blijft bij je gesprekspartner. Je hoort niet alleen dát er iets gezegd wordt, je probeert ook daadwerkelijk te begrijpen wát er gezegd wordt.

Hoe leer ik minder te praten?

bereid je vragen niet voor terwijl de ander praat: doe dit voor het gesprek of haak in op wat werd gezegd. praat niet over jezelf, laat de ander praten en stel vragen: hou het kort als het over jezelf gaat, zo interessant ben je nu ook weer niet.

Hoe praat je minder?

Probeer na te denken over de woorden die je gaat zeggen, voor je iets zegt. Dit kan je leren om bepaalde dingen voor jezelf te houden, waardoor je over het geheel genomen minder zal zeggen. Mensen onthullen vaak informatie die ze liever privé houden door te veel te praten.

Hoe luister je naar iemand?

Hoe luister je echt?

Zes tips om echt te luisteren

 • Ga pas nadenken over een vervolgvraag als je gesprekspartner is uitgesproken.
 • Veroordeel niet.
 • Laat je vooroordelen varen.
 • Focus volledig op het gesprek.
 • Onderbreek mensen niet.
 • Vind de motivatie om te luisteren.

Hoe schrijf je luister?

luisteren/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van luisteren
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig (o.t.t.) luister luisteren
verleden (o.v.t.) luisterde luisterden
toekomend (o.t.t.t.) zal luisteren zullen luisteren

Wat is een goede Ik boodschap?

Als je iemand wilt wijzen op iets wat jou hindert in zijn of haar gedrag, doe je er goed aan je aanmerkingen te verpakken in een ‘ik-boodschap’. Je formuleert wat jíj wilt en waaraan jij behoefte hebt. Het voorkomt dat de ander je opmerking opvat als een beschuldiging.

Hoe praat je goed?

Gebruik de sluiproute naar beter spreken.

 • Bereid je goed voor.
 • Oefen.
 • Betrek je publiek bij je verhaal.
 • Let op je lichaamstaal.
 • Denk en spreek positief.
 • Houd je zenuwen in bedwang.
 • Bekijk opnames van speeches. Dit zal je helpen verbeteren.

Kan mijn telefoon mij afluisteren?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het antwoord is nee. Je wordt niet afgeluisterd. Ja, je hebt ze misschien ooit toestemming gegeven voor het gebruik van je microfoon, maar die data worden niet gebruikt voor advertenties verzekert Facebook.

Is luisterd met d of t?

De verleden tijd van luisteren is ‘luisterde’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft geluisterd’.