Wat is een lokale beheerder?

Wat is een lokale beheerder?

Toegangsbeheerder (vroeger: lokale beheerder) De Toegangsbeheerder beheert de gebruikers van beveiligde onlinediensten voor zijn onderneming en hoedanigheid. Hij regelt hun toegangen.

Wat is een gedelegeerde medewerker?

Vervoegingen: heeft gedelegeerd (volt. deelw.) (taken, werk) door iemand anders laten uitvoeren Voorbeeld: `tijdens je vakantie werk delegeren aan ee…

Hoe gebruiksrecht verlengen?

Via de knop wijzig naast het gebruikersrecht in het detailscherm gebruiker kan u gebruikersrechten wijzigen. U kan gebruikersrechten ook wijzigen via gebruikersrecht>wijzig. Wilt u het recht verlengen dan geeft u een nieuwe begin- en einddatum in.

Wie is Hoofdtoegangsbeheerder?

Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen is verantwoordelijk voor het aanstellen van de Toegangsbeheerders die zorgen voor het toegangsbeheer in de domeinen die hen toegewezen zijn, en. kan zich laten bijstaan door een of meerdere Co-hoofdtoegangsbeheerders aan te stellen.

Wat is CSAM?

CSAM is een systeem van identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government en in het Europees eIDAS-kader. Het systeem werd opgezet door de Belgische federale regering. Het systeem laat identificatie, authenticatie, autorisatie en beheer van de mandaten toe.

Hoe Vlaio inkom gebruiker verlengen?

Log in naar het Gebruikersbeheer en kies voor ’toekenning opzoeken’. https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/ Page 23 Verlenging gebruikersrecht VLAIO INKOM GEBRUIKER, profiel GEBRUIKER -> actie voor de lokale beheerder Geef de naam van de persoon waarvan het recht verlengd moet worden.

Wat is ACM IDM?

ACM/IDM is ontwikkeld door de Vlaamse overheid en regelt de toegang van gebruikers bij softwaretoepassingen a.d.h.v. identiteitskaart, tokens en/of Itsme. De inlogmethode ACM/ IDM kent een wijde verspreiding en is efficiënt voor de eindgebruikers.

Hoe inloggen op CSAM?

Hoe kan ik een gebruikersnaam en wachtwoord registreren?

  1. Hebt u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Klik op ‘Registreer hier’.
  2. Vul het registratieformulier in.
  3. U ontvangt een activatiemail.
  4. Open de mail en klik op “Activeer gebruikersnaam en wachtwoord”.
  5. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn actief.