Wat is een levensverzekeringscontract?

Wat is een levensverzekeringscontract?

De levensverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarin de verzekeraar belooft een som geld te betalen in de één van de volgende gevallen: Op een vooraf vastgelegde datum van de verzekerde persoon als die nog in leven is, bijvoorbeeld op zijn 65ste verjaardag (levensverzekering).

Wat is een Erfrente?

Met een erfrente keert de verzekeraar tijdelijk een periodiek bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Dit tijdelijk terugkerend bedrag noemt de verzekeraar rente. Vanaf de datum van uw overlijden keert hij de rente uit in termijnen, meestal per maand.

Wat gebeurt er met levensverzekering na scheiding?

Heb je het geld van de levensverzekering nodig na de scheiding, dan kun je de verzekering afkopen. Je kunt de verzekeraar vragen wat de opgebouwde waarde van de verzekering is en deze waarde deel je dan met jouw ex-partner. Deze afkoop kan wel fiscale consequenties hebben, omdat je de verzekering eerder beëindigt.

Hoe werkt een overlijdensrisico verzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) keert uit als je voor een bepaalde datum overlijdt. De uitkering stelt jouw partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen.

Hoe werkt een levens?

Bij in leven zijn ontvang je de uitkering op de einddatum. Overlijd je vóór de einddatum, dan keert de verzekering op dat moment uit. Bij een renteverzekering ontvang je periodiek een bedrag. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-uitkering.

Wat houd een gemengde verzekering in?

Een Gemengde Verzekering is een combinatie van een spaarverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Bij het afsluiten van de OHRA Gemengde Verzekering kon je kiezen uit 3 spaarvarianten: Lijfrenteverzekering: je spaart op basis van een maandelijkse premie en/of een eenmalige koopsom die je eerder hebt gestort.

Hoeveel belasting betaal je over een levensverzekering?

Bij de uitkering Als je overlijdt, betalen de begunstigden geen inkomstenbelasting over de uitkering. Wel moeten ze misschien erfbelasting over de uitkering betalen. Bijvoorbeeld als de verzekerde zelf premie heeft betaald. Is dat niet het geval, dan hoeven de begunstigden geen erfbelasting te betalen.