Wat is een kleincellig longcarcinoom?

Wat is een kleincellig longcarcinoom?

Kleincellige longkanker Deze vorm van longkanker groeit heel snel. Ook verspreiden de kankercellen zich sneller door het lichaam dan niet-kleincellige kankercellen. Daarom is kleincellige longkanker bij de diagnose vaak al uitgezaaid. De Engelse naam voor kleincellig longcarcinoom is small-cell lung carcinoma (SCLC).

Wat zijn de symptomen van een hersentumor?

De symptomen van een hersentumor zijn afhankelijk van de omvang van de betreffende tumor, de snelheid waarmee de tumor groeit en de locatie in je hersenen waar de tumor zit. Bij een hersentumor kun je te maken krijgen met een aantal uiteenlopende klachten en symptomen. Hierbij kun je onder andere denken aan hoofdpijn.

Wat is de invaliditeit van uw arm?

Als uw hand voor 19 procent deel is van uw arm en uw arm is voor 29 procent deel uit van uw lichaam, dan is uw blijvende invaliditeit bij compleet functieverlies van uw hand 5,5 procent. Functionele invaliditeit en de hoogte van de schadevergoeding

Wat is blijvende invaliditeit?

Bij blijvende invaliditeit is er ook vaak sprake van veel emotioneel leed. Voor emotionele en psychische schade die u hebt opgelopen kunt u in aanmerking komen voor smartengeld. Een vergoeding voor alle pijn en verdriet die u buiten uw schuld hebt moeten ondergaan en de rest van uw leven nog zal moeten ondergaan.

Waar kan ik een invaliditeitsuitkering inbetalen?

Woon je in Brussel of Wallonië? Dan kan je nog steeds terecht bij de FOD Sociale Zekerheid om je aanvraag in te dienen. Je krijgt de tegemoetkoming maandelijks uitbetaald op je rekening. Let op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en

Wat is ALK translocatie?

Het gaat om patiënten met niet-kleincellige longkanker die een bepaalde genafwijking (ALK translocatie) hebben. Met de test kan de genafwijking eenvoudiger en sneller worden vastgesteld, waardoor de patiënt eerder een betere behandeling op maat kan krijgen.

Kan ik nog lang leven met uitzaaiingen?

Voor patiënten met uitgezaaide kanker kan leven en dood dicht bij elkaar liggen. Er is soms een kans op genezing en soms een mogelijkheid om met (innovatieve) behandeling nog vele jaren te leven. Maar als een behandeling niet aanslaat kan het ook snel aflopen.

Wat is een BRAF mutatie?

Wat is een BRAF-mutatie? Ongeveer de helft van de mensen met een uitgezaaid melanoom heeft een foutje (mutatie) in het BRAF-gen. Een gen is een stukje DNA dat een bepaalde functie heeft. Een foutje in het BRAF-gen kan ervoor zorgen dat cellen ongecontroleerd gaan delen.

Wat is een EGFR mutatie?

Niet-kleincellige longcarcinomen (NSCLC’s) waarbij sprake is van een mutatie in de epidermale groeifactorreceptor (EGFR) vormen een aparte groep van longcarcinomen. Ze komen meer voor bij vrouwen, niet-rokers, Aziaten, adenocarcinomen en ze hebben een betere prognose.