Wat is een Kiwa certificaat olietank?

Wat is een Kiwa certificaat olietank?

De sanering diende door een KIWA-erkend bedrijf te zijn verricht. KIWA is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks, dat certificaten uitgeeft. Voor tanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente verlangen dat er aanvullende maatregelen genomen worden.

Hoeveel olie mag ik opslaan?

Voorraad smeerolie opslaan in de verkoopruimte Van verpakte smeerolie met een vlampunt van onder de 60 graden Celsius mag zonder lekbakken maximaal 300 liter opgeslagen worden. Als er wel lekbakken zijn, dan mag er maximaal 800 liter opgeslagen worden.

Is mijn olietank gesaneerd?

Sinds 1 januari 1999 worden tanks niet meer gesaneerd, maar worden ze altijd verwijderd. Tanks die nog in gebruik zijn moeten jaarlijks worden gekeurd. Die keuringsrapporten moet u bewaren.

Heeft mijn woning een Kiwa certificaat?

Voor vrijwel elk certificatieschema beschikken we bij Kiwa over een Kiwa-pictogram met daarop een afbeelding van de Kiwa-bever en een verwijzing naar het schema. Uiteraard mag u zo’n pictogram alleen voeren wanneer u beschikt over een geldig certificaat.

Is smeerolie brandbaar?

Het vlampunt van de gebruikte smeerolie ligt ver boven de 100 graden Celsius. Zelfs als tijdens het gebruik wat brandstof met de olie vermengd raakt, komt het vlampunt van de uiteindelijke afgewerkte olie niet onder de 60 graden Celsius. Het mengen van afgewerkte olie met andere afvalstoffen is verboden.

Wat te doen met oude septic tank?

HOE VERWIJDER IK EEN SEPTIC TANK? Het is noodzaak dat we eerst de oude septic tank geheel leegpompt, voordat we de septic tank gaat volgooien. Het is aan te raden om uw septic tank te laten leegpompen. Na het leegpompen moeten we de septic tank volgooien met zand of grind.

Wat kost een Tanksanering?

Het saneren van een tank hoeft niet veel te kosten, een tanksanering begint al vanaf €555 excl. BTW.