Wat is een goede vergaderstructuur?

Wat is een goede vergaderstructuur?

Een goed vergaderproces is de ruggengraat van iedere vergadering. Het vergaderproces geeft structuur zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Heldere afspraken geven heldere verwachtingen en leiden weer tot heldere resultaten.

Wat is het doel van een bespreking?

Discussiëren: Bij een vergadering waarbij discussiëren het doel is, wil je er achter komen hoe men staat tegenover een voorgenomen besluit of probleem. Bij dit soort vergaderingen wordt er meestal een probleem voorgelegd aan de deelnemers. Zij gaan in gesprek om tot een zo volledig mogelijke oplossing te komen.

Wat is belangrijk in een vergadering?

Een goede timing is erg belangrijk bij een vergadering. Houd de tijd daarom goed in de gaten. Koppel een tijdsduur aan ieder agendapunt en zet dit ook in de agenda. Daardoor weet iedereen hoe lang het kan duren en kunnen jullie elkaar op wijzen als het te lang doorgaat.

Wat is belangrijk na een vergadering?

Na de vergadering Het verslag is bijzonder belangrijk om achteraf nog goed te weten wat er precies besproken werd. het moet daarom volledig zijn en niet alleen de beslissing, maar ook de argumenten bevatten. Daarnaast moet het ook overzichtelijk zijn, anders zal niemand het nog lezen!

Wat is een werkvergadering?

Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst. Bij een (formeel vereiste) algemene vergadering van aandeelhouders is het ook mogelijk dat slechts één persoon aan de “vergadering” deelneemt.

Wat bespreek je tijdens een vergadering?

Tijdens een vergadering komen drie of meer personen samen om gemeenschappelijke doelen en activiteiten te bespreken. Meestal komt een vergadering inhoudelijk neer op: hoe gaat het, wat willen we bereiken, hoe gaan we dat doen en wie doet wat en per wanneer?

Wat is een agenda punt?

De agenda is een lijst met onderwerpen die aan de orde komen in een vergadering. Meestal staan de belangrijkste zaken bovenaan. Soms staan bij de agenda ook actiepunten vermeld van de vorige vergadering, zodat besproken kan worden in hoeverre geplande acties ook zijn uitgevoerd.

Wat voor soort vergaderingen zijn er?

De verschillende vergadervormen kom je vaak tegen in één vergadering.

 • Brainstormvergadering. Bij een brainstorm staat het nadenken over en zoeken naar allerlei verschillende oplossingen voor een bepaald probleem centraal.
 • Instructievergadering.
 • Informatieve vergadering.
 • Besluitvormende vergadering.
 • Andere voorbeelden.

Hoe maak ik een goede vergadering?

 1. 10 TIPS VOOR EFFICIËNT VERGADEREN.
 2. Ga na of de vergadering wel nodig is!
 3. Zorg voor een duidelijk doel.
 4. Nodig de juiste deelnemers uit.
 5. Stel vooraf de agenda op en werk deze systematisch af.
 6. Wees inhoudelijk voorbereid.
 7. Voorzie de nodige omkadering.
 8. Hou de timing in de gaten.

Hoe eindig je een vergadering?

Voortijdig afsluiten van je vergadering Probeer in zo’n geval toch even een korte afsluiting te houden. Vat samen wat er als belangrijkste is besproken en wanneer je hier verder over gaat praten. Een andere reden om een vergadering voortijdig af te sluiten is wanneer er informatie ontbreekt.

Wat is een Wvttk?

Wvttk is de afkorting van: Wat verder ter tafel komt. Bekijk het agendapunt Wvttk als een soort vangnet. De vergaderagenda is soms al langer voor de vergadering gemaakt.

Hoe ziet een vergader agenda eruit?

In één oogopslag moet duidelijk zijn om welke vergadering het gaat (naam, datum, tijd, locatie etc.). Dan volgt een overzicht van de te bespreken onderwerpen: de agendapunten. Er zijn twee soorten agendapunten: de vaste (steeds terugkerende) en de variabele agendapunten die telkens verschillend zijn.