Wat is een geotechnisch rapport?

Wat is een geotechnisch rapport?

Wat houdt een geotechnisch onderzoek in? Bij een geotechnisch onderzoek wordt de opbouw van verschillende bodemlagen in kaart gebracht om zodoende een uitspraak te kunnen doen over de draagkracht van de bodem. Dit gebeurt door middel van sonderen.

Is een sondering verplicht?

Iedereen die een nieuwbouwhuis laat bouwen, heeft sonderingen nodig. De constructeur wil weten hoe er gefundeerd moet worden en of er slappe lagen in de bodem aanwezig zijn. Als dat zo is, dan moet het huis op palen worden gebouwd.

Hoeveel sonderingen nodig?

Een standaard grondonderzoek bestaat uit minstens 3 sonderingen. We voeren de sonderingen uit op verschillende plaatsen op jouw bouwgrond. Zo krijg je een volledig beeld van de draagkracht van jouw terrein.

Wie doet Sonderingsonderzoek?

Hand sondering kan de constructeur vaak zelf doen Hierbij wordt een staaf de grond ingedrukt om te bepalen hoeveel weerstand de grond biedt. Meestal wordt er slechts een meter diep geboord.

Wat is een geotechnisch onderzoek?

Geotechnisch grondonderzoek geeft een beeld van de fysische eigenschappen van de grond. In Nederland wordt in het algemeen gebruik gemaakt van (diep)sonderingen.

Wat kost een Sonderingsrapport?

Een sonderingsrapport kunt al krijgen vanaf € 599, maar de gemiddelde prijs ligt rond de € 800. Bij een sondering bepalen we door middel van een sonde het draagvermogen van de grond. Dit is van belang als je wilt gaan (ver)bouwen, of als je schade hebt door bijvoorbeeld verzakking.

Hoeveel kost sonderen?

Sondering kosten zijn vaak per uitvoerder verschillend en van een aantal factoren afhankelijk. De prijzen voor een sonderingsonderzoek liggen tussen de €400 en €1200 exclusief BTW.

Hoe kom ik aan een Sonderingsrapport?

U kunt sonderingsrapporten van stadsdelen opvragen bij het bouwarchief. Het is mogelijk dat een sonderingsrapport van een bepaald adres niet beschikbaar is. Stadsdelen geven namelijk zelf geen sonderingrapporten uit, dat doen gespecialiseerde bureaus.

Hoe diep moet je sonderen?

De sondeerconus wordt de grond ingedrukt tot een totale weerstand van 100 kN. Hoe diep we dan precies sonderen, hangt af van de draagkracht van de ondergrond. De bereikte diepte varieert dus van terrein tot terrein. In elk geval: hoe moeilijker de conus de grond ingaat, hoe draagkrachtiger jouw bouwgrond.

Waarom een sondering?

Waarom wordt sondering toegepast? Voordat men gaat bouwen wil men de eigenschappen van de bodem weten. Hierbij onderzoekt men de grond. Als de grond bijvoorbeeld nauwelijks verdicht is en bijna geen draagkracht heeft zal men de grond moeten verbeteren en bouwrijp moeten maken.

Hoe diep gaat een sondering?

Er wordt van uitgegaan dat een sondering een diepte van tenminste 6-8m moet bereiken om voor een zool of strookfundering geen ernstige onderschatting van de zettingen te riskeren bij de berekening ervan. Voor bredere funderingsmassieven of voor een plaatfundering moet de indringing theoretisch nog een stuk dieper gaan.

Hoeveel sonderingen per m2?

Richtlijnen voor het aantal sonderingen : Voor een eerste benadering moet uitgegaan worden van een maximale tussenafstand van 25 m, of één sondering per 625 m2; en van een minimum van 3 sonderingen per project.