Wat is een gehandicaptenparkeerplaats?

Wat is een gehandicaptenparkeerplaats?

Een gehandicapten- of invalidenparkeerplaats op kenteken herkent u aan een paal met blauwe bord met een P en een afbeelding van een rolstoelgebruiker (in stratenmakersjargon: RVV bord E6 ). Onder het bord is het kenteken van de auto zichtbaar.

Wie is in het bezit van een geldige Europese gehandicapte parkeerkaart?

Wie in het bezit is van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart kan bij zijn eigen gemeente een parkeervergunning voor gehandicapte bewoners aanvragen. Als je zo’n vergunning hebt hoef je je GPK niet meer zichtbaar in de auto te tonen.

Hoe kunt u een invalidenparkeerkaart of parkeerkaart aanvragen?

Invalidenparkeerplaats of parkeerkaart invalide aanvragen Wie in Nederland een handicap heeft en moeilijk ter been is of vanwege een medische aandoening altijd snel bij de auto moet kunnen komen om naar het ziekenhuis te gaan heeft mogelijk recht op een invalidenparkeerkaart of een speciale parkeerplaats voor invalide voor de deur.

Gehandicaptenparkeerplaats: Voor langsparkeren: 3,50 m x 6,00 m (7,50 m als achter wordt in- en uitgestapt). Voor haaks parkeren: 3,50 m (3,00 m. bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,00 m. Voor gestoken parkeren: 3,50 m (3,00 m bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,15 m (60°) of 4,85 m (45°) of 4,20 m (30°).

Wat is een algemeen attest van de handicap?

Met een Algemeen attest erkenning van de handicap maakt u aanspraak op een: vermindering op de inkomensbelasting van natuurlijke personen als u in het Vlaams Gewest woont. Informeer u bij de federale overheidsdienst Financiën. vrijstelling van de verblijfsbelasting in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Wat zijn de afmetingen van een parkeerplaats?

Om de juiste afmetingen van een parkeerplaats te weten te komen, moeten we kijken naar de zogenaamde NEN norm. Om precies te zijn naar NEN 2443:2000 nl. Hierin komt naar voren dat haaks parkeren en schuin parkeren moet kunnen onder een hoek van 70 graden. De Lengte moet dan minimaal 4,50 m. zijn, en de breedte minimaal 2,40 m.

Een gehandicaptenparkeerplaats stelt u in staat zo dicht mogelijk bij uw bestemming te parkeren. De parkeerplaats is bedoeld voor voertuigen die niet op de stoep geparkeerd mogen worden, zoals een (aangepaste) auto en een brommobiel. Uw gemeente beslist over de toekenning van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Wat is de optimale afmeting voor een aangepaste parkeerplaats?

De optimale afmetingen voor een aangepaste en/ of voorbehouden parkeerplaats zijn steeds min. 350x600cm, dit geeft een groter gebruikscomfort. Op deze wijze is er altijd, vanuit elke positie (gebruik zijdelingse deur of koffer) een veilige zone om te manoeuvreren.

Wat is een parkeerkaart voor personen met een handicap?

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone.

Wanneer mag u parkeren op een invalidenparkeerplaats?

Parkeren op een invalidenparkeerplaats mag alleen als u in het bezit bent van een invalidenparkeerkaart. Deze moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen. Iedereen die zonder zo’n kaart parkeert, riskeert een boete die kan oplopen tot een paar honderd euro. Daarnaast mag de gemeente zonder waarschuwing vooraf de auto laten wegtakelen.

Wat kost een invalidenparkeerkaart?

Hebt u zelf een invalidenparkeerkaart, dan kunt deze beschermen met een zogenaamde kaartkluis. De kaartkluis kost 50 euro en bestaat uit een beugelslot, waarmee de gehandicaptenparkeerkaart aan uw stuur vastzit. U kunt deze aanvragen via uw gemeente.