Wat is een geaccrediteerd Praktijkprogramma?

Wat is een geaccrediteerd Praktijkprogramma?

Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een kader waarbinnen je een maatwerktraject kunt samenstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers.

Wat is Skj geaccrediteerd?

Als aanbieder van scholing voor jeugdprofessionals kun je je scholing laten accrediteren bij SKJ. Je opleiding, training of cursus moet bijdragen aan competentieversterking en methodisch handelen van onze geregistreerde professionals.

Hoeveel punten heb je nodig voor herregistratie Skj?

Je moet minimaal 50 punten halen door supervisie van een LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach) of intervisie te volgen. Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden.

Hoe lang duurt een EVC traject Skj?

Ons EVC-traject duurt twaalf weken. De gemiddelde tijdsinvestering voor het doorlopen van het EVC-traject bedraagt ongeveer 40 uur.

Lees ook:   Is studielening aftrekbaar?

Hoe lang duurt Skj registratie?

Houd er rekening mee dat het volledige proces van registratie vaak minimaal vier tot zes weken duurt, mits je alle gevraagde documenten goed aanlevert.

Welke opleidingen geven Skj registratie?

De registratie-eis is een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg. Vóór registratie zou je dus eerst een van deze opleidingen af moeten ronden.

Wat is accreditatie aanvragen?

Een accreditatie heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de startdatum van de eerste uitvoering van de scholing. In deze periode kan een scholing die is geaccrediteerd, (meermaals) worden herhaald, mits de inhoud gelijk is aan de geaccrediteerde scholing en de scholing door dezelfde docenten wordt gegeven.

Hoeveel punten intervisie Skj?

Er zijn verschillende vormen mogelijk, van individuele supervisie tot groepssupervisie met maximaal 4 supervisanten (‘deelnemers’). Voor de 50 registerpunten zijn minimaal 10 sessies nodig. Het aantal punten is afhankelijk van de duur van de sessies en het aantal deelnemers.

Lees ook:   Wat is draagkracht in geld?

Wat heb je nodig voor een Skj registratie?

Wat heb je nodig voor je registratieaanvraag Ik heb een diploma Social Work profiel Zorg of een diploma Social Work Welzijn & Samenleving. Ik doe werkzaamheden (of ga die doen) waarvoor een registratie verplicht is.