Wat is een Farmacogenetisch onderzoek?

Wat is een Farmacogenetisch onderzoek?

Farmacogenetica is het onderzoek van DNA om in te schatten hoe snel geneesmiddelen worden afgebroken door het lichaam. Doel: Vaststellen wat de juiste dosering is per persoon, op basis van een DNA-profiel: Medicatie op Maat.

Wat kost een Farmacogenetische test?

Farmacogenetisch onderzoek kost tussen de €55 en €210 per bepaling (enzym). Wanneer dit onderzoek voor jou nodig is, krijg je het meestal vergoed van je zorgverzekeraar. Neem voor de zekerheid contact op met je zorgverzekeraar. Ook kan het af gaan van je eigen risico.

Waarom wordt er veel onderzoek gedaan naar farmacogenetica?

Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om te komen tot een geneesmiddelentherapie op maat voor de individuele patiënt, waarbij aspecten als dosering, interactie en/of bijwerkingen beter kunnen worden vastgesteld. Ook kan het een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Wat kost een genetisch onderzoek?

De kosten voor een enkelvoudig consult zijn 555,94 euro. Een enkelvoudig consult bestaat meestal uit 1 gesprek, waarna geen vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden. Ook is het niet nodig om informatie op te vragen of literatuuronderzoek te doen. Na een enkelvoudig consult krijgt de patiënt altijd een brief.

Wat is het verschil tussen gen en DNA?

Chromosomen bestaan uit DNA. Het DNA bevat codes waarin onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Dit zijn de genen. Elk gen beschrijft de code van een kenmerk, die (mee)bepaalt hoe iemand er uit ziet of hoe iemands lichaam werkt.

Wat gebeurt er bij een erfelijkheidsonderzoek?

Bij erfelijkheidsonderzoek onderzoeken we of uw klachten, de klachten van uw kind of de klachten van andere familieleden een erfelijke oorzaak hebben. Indien van toepassing zoeken we in uw erfelijk materiaal (DNA of chromosomen) naar een afwijking/verandering die deze klachten verklaart.

Hoe wordt een genetisch profiel bepaald?

Een DNA-profiel is de unieke set van genetische merkers van een individu. Een genetische merker is een stuk DNA-sequentie dat binnen een populatie varieert. Bij het maken van DNA-profielen van mensen wordt als genetische marker de variatie in de lengte van short tandem repeats (STR’s) gebruikt.

Hoe lang duurt genetisch bloedonderzoek?

Zorgvuldig en uitgebreid erfelijkheidsonderzoek kost vaak veel tijd. Houdt u er rekening mee dat de uitslag pas na maanden (drie tot zes) bekend kan zijn, gerekend vanaf het eerste gesprek. Het onderzoek naar dragerschap duurt meestal enkele weken. Erfelijkheidsonderzoek kan om verschillende redenen zinvol zijn.

Hoe wordt een genetisch onderzoek gedaan?

Wat is groter DNA of gen?

Een gen is een stukje DNA. Elk gen beschrijft de code van een kenmerk, die (mee)bepaalt hoe je er uit ziet, hoe je lichaam werkt of hoe je bent. Er zijn in totaal zo’n 20.000 genen. We weten van maar ongeveer een kwart welke rol ze spelen bij bepaalde aandoeningen.

Is DNA in elke cel hetzelfde?

Bij de mens bevindt het DNA zich in de kern van iedere cel (Wikipedia). Iedere cel in ons lichaam heeft één kern (Wikipedia) en het DNA in de kern van alle cellen bevat hetzelfde DNA. Het totale DNA van een organisme wordt het genoom (Wikipedia) genoemd.