Wat is een doorschuifregeling?

Wat is een doorschuifregeling?

Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen, dan wordt over het gereserveerde bedrag alsnog een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend en krijgt u een belastingteruggaaf. Dit noemen we de doorschuifregeling of stallingsregeling.

Wat is een gelieerd lichaam?

Ieder lichaam waarin de vennootschap een belang heeft van 25% of meer, is een gelieerd lichaam. Ieder lichaam en iedere natuurlijke persoon met een belang van minstens 25% in de vennootschap telt als gelieerd, evenals de andere lichamen waarin dat lichaam of die persoon een belang houdt.

Hoe werkt box 2?

U valt in box 2 wanneer sprake is van een aanmerkelijk belang. Er is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer u tenminste 5% van de aandelen of winstbewijzen van een B.V. in bezit heeft. De aandelen van uw fiscaal partner tellen hierbij ook mee.

Lees ook:   Hoe lang kan je olijfolie bewaren?

Hoe wordt je belast op voordeel alle aard?

Aangifte. De voordelen van alle aard moeten vermeld worden op de belastingfiches van de werknemers of bedrijfsleiders. Op die manier wordt het voordeel ingebracht in de personenbelasting van de werknemers of bedrijfsleiders, en betalen zij op die manier belastingen.

Hoeveel belastingen betaal je op voordeel alle aard?

Zoals reeds vermeld wordt een voordeel alle aard beschouwd als een beroepsinkomen. Bijgevolg zal u belastingen moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Concreet zal het voordeel alle aard worden verrekend met de maandelijkse bezoldiging.

Wat is de doorschuifregeling? Voor een bestelauto van 5 jaar of ouder hoeft u geen bpm meer te betalen. De doorschuifregeling is dan niet van toepassing. De regeling geldt alleen als er een bpm-bedrag op het kentekenbewijs staat.

Hoe bereken ik voorkoming dubbele belasting?

Bij de berekening van de aftrek om dubbele belasting te voorkomen gaat het in box 2 om buitenlandse dividenden die bij het inkomen uit aanmerkelijk belang horen. Het gaat om de bruto-inkomsten. Met de eventuele buitenlandse belasting die op deze inkomsten is ingehouden, mag u dus geen rekening houden.

Lees ook:   Wat doet hepcidine?

Wat is dubbele belastingheffing BV?

Als door meer landen over hetzelfde inkomen of vermogen belasting wordt geheven, heet dat dubbele belasting. Om te voorkomen dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of uw vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen onderling afspraken gemaakt en vastgelegd in belastingverdragen.