Wat is een basispremie?

Wat is een basispremie?

Basis zorgverzekering verplicht Iedereen is in Nederland bij wet verplicht verzekerd voor de basisverzekering. Iedere maand betalen we hiervoor premie aan een zorgverzekeraar. Heb je zorg nodig? Dan kun je naar de huisarts of een arts gaan en worden de kosten vergoed.

Hoe stap ik over naar een andere zorgverzekeraar?

Een andere zorgverzekering afsluiten kan online of telefonisch. Doe dit ieder jaar uiterlijk op 31 december. Dan zegt de nieuwe zorgverzekeraar automatisch uw oude zorgverzekering op. Als u zelf uiterlijk op 31 december uw zorgpolis opzegt, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten.

Hoe lang duurt het om een zorgverzekering af te sluiten?

Dan bent u verplicht zich te verzekeren bij een Nederlandse zorgverzekeraar vanaf de dag dat u in Nederland komt wonen of werken. U moet zich ook inschrijven inschriijven bij een Nederlandse gemeente. Ook als u nog geen zorgverzekering heeft afgesloten. U heeft 4 maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten.

Lees ook:   Hoe verbind ik 2 routers met elkaar?

Hoeveel gaat de zorgverzekering omhoog?

19-10-2021: DSW premie van de zorgverzekering stijgt met € 3,25 per maand – € 39,- per jaar naar: € 127,75. Dit is iets hoger dan waar het kabinet tijdens de Miljoenennota nog vanuit ging (€ 30,- per jaar). 21-09-2021: Vandaag op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de Bruto Zorguitgaven zullen stijgen.

Wat zit er in de aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is een ZieZo verzekering?

ZieZo is een label van Zilveren Kruis en werd gelanceerd in 2015. ZieZo biedt een online natura zorgverzekering met een zeer ruime keuze uit ziekenhuizen. Er wordt ook een goedkopere budget naturapolis aangeboden met een beperkter aanbod gecontracteerde ziekenhuizen.

Kan ik halverwege het jaar overstappen zorgverzekering?

Overstappen van zorgverzekering kan in principe één keer per jaar, van halverwege november tot eind december. Heb je je oude zorgverzekering vóór 31 december opgezegd dan kan je nog tot 1 februari overstappen naar een nieuwe zorgverzekering.

Lees ook:   Hoe schrijf je 11 uur?

Kun je je bij elke verzekeraar aanmelden om een zorgverzekering af te sluiten?

U mag zelf weten of u ook een aanvullende verzekering afsluit. U kunt zich hiermee extra verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Welke datum gaat zorgverzekering eraf?

Incassodatum maandpremie

Verzekeraar Incassodatum maandpremie
IZZ Zorgverzekeraar VGZ rond de 27e van de maand, eigen keuze bij CZ (1e, 8e, 15e, 24e van de maand)
Jaaah. Rond de 28e van de maand
Just Via MijnJust kun je zelf de dag van de incasso wijzigen
Menzis 2e week januari (10 januari). Daarna rond de 29e van de maand