Wat is een au zaak?

Wat is een au zaak?

Wanneer het niet nodig is om de verdachte langer vast te houden (voorlopige hechtenis), wordt een andere procedure in het snelrecht toegepast. Deze procedure wordt ook wel ‘AU’ genoemd, Aanhouden en Uitreiken (van de dagvaarding).

Waarom snelrecht?

Het idee achter het (super)snelrecht is dat eventuele slachtoffers en verdachte meteen weten waar ze aan toe zijn en een eventuele gevangenisstraf direct kan worden uitgezeten. Niet alle zaken lenen zich trouwens voor het snel- of supersnelrecht.

Wat is een voorlopige hechtenis?

Bij voorlopige hechtenis zit u als verdachte vast in een cel. In die periode wacht u op een uitspraak van de rechter in uw strafzaak. De voorlopige hechtenis is het tweede deel van het voorarrest en volgt na de inverzekeringstelling bij de politie.

Wat is snelrecht Belgie?

Het “snelrecht” in België kent drie verschillende procedures: de oproeping bij proces-verbaal , de oproeping met onmiddellijke verschijning en de rechtstreekse dagvaarding met betekening van de dagvaarding binnen de 24 uur na de vrijheidsbeneming.

Welke 3 rechten heeft een verdachte?

U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht). U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor om u bij te staan.

Wat doet de politierechter?

Politierechter. De politierechter behandelt alle soorten strafzaken waarvoor maximaal twaalf maanden gevangenisstraf zal worden geëist tegen een meerderjarige. De politierechter is een alleensprekende rechter. De zittingen van de politierechter zijn openbaar.

Hoe lang in voorlopige hechtenis?

Dit duurt maximaal 90 dagen. De voorlopige hechtenis (bewaring en gevangenhouding bij elkaar) kan tussentijds worden beëindigd. Dat betekent dat u vrij komt.

Wat is een parketmagistraat?

Daarnaast zijn er parketmagistraten. Zij vormen samen het Openbaar Ministerie en vervolgen in naam van de staat overtreders van de wet voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. In de volksmond wordt de parketmagistraat die het woord voert ook wel ‘de openbare aanklager’ genoemd.

Wat doet de burgerlijke rechtbank?

De burgerlijke rechtbank behandelt alle geschillen omtrent bedragen van meer dan 5.000 euro, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen.