Wat is een AIF beleggingsfonds?

Wat is een AIF beleggingsfonds?

Alternatieve beleggingsfondsen (AIF’s) zijn een speciaal soort beleggingsfonds, waaronder closed-end vastgoedfondsen. Opdat een fonds als een alternatief beleggingsfonds kan worden beschouwd, hoeft het niet aan andere specifieke criteria te voldoen dan dat het niet voldoet aan die van conventionele fondsen.

Wat zijn alternatieve investment funds?

Alternatieve beleggingen zijn beleggingsproducten waarvan het rendement niet een-op-een samenhangt met de koersontwikkelingen op traditionele obligatie- en aandelenmarkten. Dat zijn bijvoorbeeld hedgefondsen, vastgoed en grondstoffen.

Wat is een alternatieve beleggingsinstelling?

Een alternatieve beleggingsinstelling (abi) is een: i) instelling voor collectieve belegging, die ii) bij een reeks beleggers iii) kapitaal ophaalt, iv) om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid, v) in het belang van deze beleggers te beleggen, en die vi) niet vergunningplichtig is uit hoofde van ICBE- …

Wat betekent alternatieve beleggingen?

Waar beleggen in ETF?

Waar kan ik beleggen in ETF’s? Om te beleggen heb je een broker nodig die tussen jou en de beurs staat. Een broker kan je huisbank zijn of een gespecialiseerde partij. Een van de mogelijkheden is om een beleggingsrekening te openen bij je huisbank.

Wat is een AIFM vergunning?

Vergunning of registratie Voor Beleggingsinstellingen Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers.

Wat zijn traditionele beleggingen?

Voorbeeld van een traditionele investering is het kopen van aandelen, obligaties en het hebben van spaargeld. Nu het duidelijk is wat traditionele beleggingen zijn, weten we ook wat alternatieve beleggingen zijn: alle investeringen die buiten de traditionele aandelen-, obligatie- en spaarmarkt vallen.

What is an example of an AIF joint venture?

The clearest example of this is the family investment vehicle but it is relevant to joint ventures too. This approach to joint ventures means that if an undertaking meets the definition of an AIF it will be an AIF even if it is referred to as, or intended to be, a joint venture.

What is an example of a joint venture?

The clearest example of a joint venture is when all the parties have day-to-day control (in the ordinary sense) over its activities. However, it is still possible to have a joint venture in which not all the parties have day-to-day control.

Can an undertaking be excluded as a joint venture?

The factors relating to whether an undertaking is excluded as a joint venture are likely to be relevant (see the answer to Questions 2.46 to 2.49). For these purposes, it will normally only be necessary to consider the involvement of the AIFs themselves and not the individual investors in each AIF.

Is an investment compartment of an AIF a separate AIF?

In our view, an investment compartment of an AIF should not be treated as a separate AIF for the purpose of the general prohibition. The phrase “including investment compartments of such an undertaking” in the definition of an AIF means that an investment compartment of an AIF is treated as being part of that AIF.