Wat is een Afschrijvingsstaat?

Wat is een Afschrijvingsstaat?

Een afschrijvingsstaat wordt veelal gebruikt voor het berekenen van de immateriële- & materiële vaste activa en de hierbij behorende afschrijvingen. Wanneer u een investering doet als ondernemer (een aankoop voor uw bedrijf van €450 of meer), moet u hierop afschrijven. Afschrijven gebeurt vaak in vijf jaar of 20%.

Wat moet je afschrijven?

Wat is afschrijven? Afschrijven is wanneer je een investering in de boekhouding verwerkt. Je kunt iets afschrijven als het bedrijfsmiddel een waarde heeft van meer dan €450 exclusief btw. Bovendien moet het product langer dan een jaar meegaan.

Hoeveel moet ik afschrijven?

Als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar hebt gebruikt, dan mag u alleen over dat deel afschrijven. Stel dat u de machine op 1 oktober hebt gekocht, dan mag u over dat jaar afschrijven: 3/12 x € 2.500 = € 625. Let op! De afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel.

Hoe weet je de restwaarde?

De restwaarde is het verschil tussen de aanschafkosten en de kosten van afschrijving. De formule: Aanschafwaarde – de afschrijvingskosten per jaar (x het aantal jaar) = restwaarde. Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoe lang je van een bepaald product gebruik wenst te maken.

Lees ook:   Kan maanlicht zonnepanelen?

Wat is de restwaarde van een product?

Dat is de waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Voor het bepalen van de restwaarde kunt u overleggen met de leverancier van het bedrijfsmiddel.

Hoe schrijf je degressief af?

Voorbeeld: een bedrag van 1.000 euro dient op 5 jaren afgeschreven te worden. In geval van een lineaire afschrijving is het tarief 20 %. In geval van een degressieve afschrijving wordt een verdubbeld tarief van 40 % toegepast. Dit tarief wordt elk jaar toegepast op het bedrag dat nog dient afgeschreven te worden.