Wat is een aanslagtermijn?

Wat is een aanslagtermijn?

De aanslagtermijn is de termijn waarbinnen de fiscus de belastingaanslag kan vestigen, wat gebeurt door de inkohiering ervan. Deze inkohiering moet dus binnen de aanslagtermijn gebeuren.

Wat is een bericht van wijziging?

Het bericht van wijziging moet de inkomsten en de andere gegevens die de fiscale administratie wil wijzigen en waarin deze gewijzigd moeten worden. Ook de redenen voor deze wijzigingen moeten worden opgenomen. De motivering van het bericht van wijziging moet van in het begin voldoende duidelijk zijn.

Wat is een fiscale controle?

De berekening en inkohiering van de belasting brengt een aantal verificaties en controles mee, bedoeld om vergissingen of nalatigheden in de belastingaangifte op te sporen. Bepaalde fouten worden automatisch gecorrigeerd door de administratie, op basis van de cijfers waarover zij beschikken.

Hoe ambtshalve ontheffing aanvragen?

Er kan alleen een ambtshalve ontheffing gebeuren als aan alle hierna opgesomde voorwaarden tegelijk voldaan is:

  1. Het aanslagbiljet is niet correct omdat er een materiƫle vergissing gebeurd is of er is een dubbele belasting ontstaan.
  2. U bezorgt nieuwe bewijsstukken die deze vergissing aantonen.
Lees ook:   Wat zijn de oorzaken van koud zweet?

Hoe verloopt een fiscale controle?

Uw aangifte kan gecontroleerd worden gedurende een onderzoekstermijn die begint te lopen:

  1. Op 1 januari van het aanslagjaar, als uw onderneming haar balans afsluit op 31 december.
  2. Op het moment van de afsluiting van de balans in de andere gevallen.

Wat is de kans op belastingcontrole?

De fiscus voerde in 2016 57.854 grondige controles op de personenbelasting uit. In datzelfde jaar waren er 6,9 miljoen belastingplichtigen. Dat geeft dus een kans van 0,8 procent op een grondige controle.

Wat is vooraf ingevulde aangifte?

Heeft uw klant u gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u vanaf aangiftejaar 2014 gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens van uw klant, zoals zijn loon, de WOZ-waarde van zijn huis, hypotheekgegevens en banksaldi.

Wat is het aanslagjaar?

Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Inzake verkrottingsheffing verwijst het naar het jaar waarin het pand reeds gedurende 12 opeenvolgende maanden voorkomt op de inventaris of een verjaringsdatum hiervan.

Lees ook:   Hoe ziet de vierde dimensie eruit?