Wat is de thin cap regeling?

Wat is de thin cap regeling?

De thin-cap-regeling houdt in dat de interesten die de ene groepsvennootschap betaalt aan een andere, niet aftrekbaar zijn in de mate waarin het bedrag van de lening(en) bij de interestbetalende vennootschap de thin-cap-grens overschrijdt.

What does BDO do?

Through assurance, tax, and consulting services, BDO serves a variety of businesses in the consumer products, franchise, and food and beverage industries.

How many billers can I pay through BDO online banking?

There are over 300 billers you can pay through BDO Online Banking. You can select from a complete list displayed in the drop down menu located in the Bills Payment screen. The cut-off time for immediate Bills Payments is 10pm.

How secure is BDO personal online banking?

Currently, BDO Personal Online Banking uses 128-bit Secure Sockets Layer (SSL) to secure all banking transactions. 128-bit encryption means that there are 2128 – or 3.4 with 38 zeros after it – possible combinations that could access your account information but only one that works for each online banking session.

Are all currencies subject to availability in BDO?

3. All currencies are subject to availability. 4. BDO may reject notes that will be deemed counterfeit or demonetized.

Wat is Financieringskostensurplus?

Het financieringskostensurplus is het positieve verschil tussen: Het geheel aan interestenkosten (en economisch gelijkaardige kosten); Het geheel aan interestenopbrengsten (en economisch gelijkaardige opbrengsten).

Welke interesten zijn fiscaal aftrekbaar?

Gewone intrest aftrek Voor elk krediet dat wordt aangegaan voor het verwerven of behouden van een onroerend goed, zijn de interesten fiscaal aftrekbaar tot een bedrag gelijk aan het kadastraal inkomen. Ook wanneer het niet de enige woning betreft, en er geen hypothecaire inschrijving is, wordt de aftrek toegestaan.

Wat is fiscale ebitda?

De fiscale EBITDA wordt als volgt berekend: Fiscaal resultaat van het tijdperk + afschrijvingen en waardeverminderingen + gedeelte financieringskostensurplus dat als beroepskost aftrekbaar is – bepaalde niet-belaste winstbestand- delen (DBI, octrooi-inkomsten,…)

Hoe bereken je fiscale EBITDA?

Om die fiscale EBITDA te bepalen, dient u de belastbare winst van het boekjaar op te tellen met de netto-interestlasten, de belastingen en de fiscaal aanvaarde afschrijvingen.

Hoe fiscale EBITDA berekenen?