Wat is de eerstelijnszorg?

Wat is de eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Wat is de organisatiekracht van de eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg is georganiseerd volgens de principes van het monodisiciplinair kleinbedrijf, maar omvat veel meer disciplines. Hierdoor kan het niet altijd de kenmerken zoals boven omschreven waarmaken. Ondanks de invoering van zorggroepen, gezondheidscentra en huisartsenposten blijft de organisatiekracht van de eerstelijn een zwak punt.

Wat is tweedelijnszorg?

Tweedelijnszorg is ondere andere de zorg door specialisten in ziekenhuizen en klinieken en revalidatiezorg. Maar ook tweedelijns ggz, zoals psychologische zorg, valt hieronder. De meeste tweedelijnszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daardoor betaalt u in veel gevallen wel eerst uw eigen risico.

Is eerstelijnszorg vergoed?

Eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Zorg van de huisarts krijg je wel helemaal vergoed en gaat ook niet van je eigen risico af. Dit is niet het geval wanneer de huisarts materiaal bij je afneemt en dit laat onderzoeken in het laboratorium.

Wat is de tweedelijnszorg?

De tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of de kliniek. Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg. Zonder verwijzing kun je niet bij deze zorgverleners terecht.Wat is de interne geneeskunde?

De interne geneeskunde houdt zich bezig met bijna alle organen van het lichaam. Ziekten die de internist behandelt zijn onder meer: nierziekten, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, kanker, en ziekten die met uw hormonen en stofwisseling te maken hebben. Een internist heeft ook kennis van longaandoeningen en hartziekten.