Wat is de definitie van een professional?

Wat is de definitie van een professional?

iemand die een vak, kunst of sport beoefent voor zijn beroep; beroepsmatige beoefenaar. 2) iemand die professioneel is. iemand die zeer ervaren, bedreven en kundig is in wat hij doet; iemand die handelt of werkt zoals een professional doet; iemand die professioneel is.

Wie wil ik zijn als professional?

Meestal wordt er een voldoende match gezien wanneer de vakbekwaamheid (kennis, ervaring, competenties) van de persoon aansluiten bij de marktbekwaamheid van de organisatie. Waar hooguit naar wordt gekeken, is of je als persoon aansluit bij de mensen met wie je zult gaan samenwerken.

Wat is een ander woord voor professional?

professional zn.: 1 vakman/vrouw, vakkundige; 2 beroeps, beroepsbeoefenaar, beroepskracht; 3 [sport] prof, берупсспелер, beroeps(golfer e.d.)

Wat kenmerkt een professional?

Een professional neemt zelfstandig en op een creatieve manier beslissingen over de beste gang van zaken. Hij is het tegenovergestelde van een lopendebandwerker. Een professional ‘is’ zijn vak en identificeert zich ermee. Iemand ‘is’ musicus, ook als hij van baan wisselt en ook als hij in de kroeg zit.

Hoe zie ik mezelf als professional?

Jouw personal signature vormt zich door de ambities die je hebt, hoe en wat je communiceert en vooral de manier waarop je jouw werk doet….Personal signature

 1. Kennis/expertise.
 2. Authenticiteit.
 3. Consistentie.
 4. Een Pitch.
 5. Verschillende communicatie kanalen.

Wat kenmerkt mij als professional?

Professionele eigenschappen

 • Aanpassingsvermogen. Je blijft efficiënt werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.
 • Discipline.
 • Accuraat.
 • Creativiteit.
 • Anticiperen.
 • Durf (risico’s durven nemen)
 • Besluitvaardig.
 • Doorzettingsvermogen.

Hoe zorg je voor een professionele houding?

Het gaat om luisteren, belangstelling en respect tonen, empathie en distantie, acceptatie, echtheid. het tonen van respect voor de patiënt/cliënt en anderen. Wanneer je de ander in zijn waarde laat, toon je dat in de manier waarop je een ander behandelt.

Wat is het tegenovergestelde van professional?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): professional ≠ amateur.

Waar moet een professional aan voldoen?

Ze hebben een bepaalde vrijheid in de uitoefening van hun vak. Dat uit zich in werktijden, beslissingsbevoegdheden en vakinhoudelijke invulling. Ze hebben weinig aansturing nodig, zijn onafhankelijk, gemotiveerd en initiatiefrijk. Creativiteit in de uitvoering van het werk.

Wat is een professionele identiteit?

Belang van een sterke professionele identiteit Je professionele identiteit bestaat uit die zaken die je maken tot wie je bent, die je niet kwijt wilt, die jou je kleur geven op de verbinding van wie je bent, het werk dat je doet en de context waarbinnen je dat vormgeeft.

Wat is een professionele houding in de zorg?