Wat is de datum van betekening?

Wat is de datum van betekening?

Bij de betekening van een vonnis, is de datum van betekening het beginpunt van de termijn voor verzet of beroep dat eventueel kan worden aangetekend of ingesteld. Als algemene regel geldt dat er moet worden overgegaan tot betekening. De kennisgeving wordt gebruikt in specifieke gevallen die in de wet zijn vastgesteld.

Wat is de dag van betekening?

De datum van betekening is de datum waarop de dienstverlener het verzoek tot afgifte aan de geadresseerde ontvangt, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering.

Hoe termijnen berekenen?

termijnen worden berekend: 1° van dag tot dag ; 2° dies a quo non computatur in termino dag die de termijn doet ingaan telt niet mee ; 3° dies ad quem computatur in termino : laatste dag van de termijn wordt wel meegerekend.

Hoeveel dagen tussen betekening dagvaarding en zitting?

Tussen het moment van dagvaarding en de inleidende zitting moeten in normale omstandigheden minstens 8 werkdagen zijn. Indien u verweerder bent en gedagvaard wordt moet u zelf initiatief nemen om een raadsman aan te stellen, deze raadsman zal dan de rechtbank in kennis stellen van zijn tussenkomst.

Hoe lang duurt betekening vonnis?

De betekening van het vonnis en het bevel tot betalen De gerechtsdeurwaarder zal een afschrift van het vonnis afgeven op de woonplaats van de veroordeelde partij. De termijn tussen betekening en tenuitvoerlegging bedraagt één maand. Enkel verzet of hoger beroep kunnen de tenuitvoerlegging van een vonnis schorsen.

Wat betekend betekening?

Betekening is de uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte, een getuige, een gedaagde partij of belanghebbende.

Wat is een betekening?

Is zaterdag een werkdag juridisch?

Zaterdag telt altijd mee Het gaat hierbij niet om kalenderdagen, maar om officiële werkdagen. Feit is evenwel dat de zaterdag voor de berekening van de driedagentermijn (en dit zowel voor het ontslag als voor de motivering) steeds aanzien wordt als een werkdag, en dit los van de vraag of er al dan niet gewerkt wordt.

Hoe lang kun je in hoger beroep gaan?

Termijnen en voorwaarden hoger beroep In hoger beroep gaan tegen een uitspraak van een civiele rechter is in beginsel mogelijk gedurende drie maanden na de uitspraak. In kort geding is deze termijn korter. In hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de strafrechter is mogelijk gedurende twee weken na de uitspraak.

Wat gebeurt er op de inleidende zitting?

De persoon die de procedure opstart, roept de tegenpartij op voor de rechtbank via een dagvaarding of verzoekschrift. Op de inleidende zitting wordt de zaak vaak nog niet behandeld. Zo kunnen beide partijen een schriftelijke verdediging opstellen en bewijsstukken verzamelen.

Hoe lang moet ik wachten op een dagvaarding?

Hoe lang het duurt voordat u een dagvaarding ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw zaak. Bij eenvoudige zaken ontvangt u bij voorkeur binnen 1,5 jaar na constatering van het strafbare feit een dagvaarding.

Hoe lang duurt een betekening?

De betekening van het vonnis en het bevel tot betalen De gerechtsdeurwaarder zal een afschrift van het vonnis afgeven op de woonplaats van de veroordeelde partij. De termijn tussen betekening en tenuitvoerlegging bedraagt één maand.

Wat is het gemiddelde van een feestdag in dienst?

Ofwel gemiddeld 5,76 uur per feestdag. Voor de feestdagen waarop de werknemer niet is ingeroosterd, wordt dit gemiddelde, zijnde 5,76 uur, aan compensatieverlof toegekend. Wanneer een werknemer slechts een gedeelte van het jaar in dienst is, dan dienen alleen de feestdagen die na die periode vallen te worden gebruikt bij de berekening.

Welke betaalde feestdagen zijn er in België?

Welke betaalde feestdagen zijn er in België? 1 Dag van de arbeid (1 mei) 2 Nationale feestdag (21 juli) 3 O.L.V. Tenhemelopneming (15 augustus) 4 Allerheiligen (1 november) 5 Wapenstilstand (11 november)

Wanneer een werknemer op een feestdag niet werkt?

Wanneer een werknemer op een feestdag niet werkt omdat de werknemer het feestdagverlof geniet, heeft de werknemer bij ziekte op die dag geen recht op compensatieverlof. Indien de werknemer wel op een feestdag moet werken of als hij volgens rooster vrij is, behoudt deze werknemer bij ziekte tijdens de feestdag aanspraak op compensatieverlof.