Wat is de betekenis van morgenstond heeft goud in de mond?

Wat is de betekenis van morgenstond heeft goud in de mond?

De morgenstond heeft goud in de mond, zeker bij de molens in Kinderdijk. De morgenstond heeft goud in de mond. Oftewel: vroeg opstaan loont. Het spreekwoord is niet alleen waar voor de molenaars in Kinderdijk, maar ook voor bezoekers van het beroemde werelderfgoedgebied.

Wat betekent Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken?

Als tegen iemand wordt gezegd dat hij een gegeven paard niet in de bek moet kijken, betekent dit dat hij niet zo kritisch moet zijn over iets wat hij cadeau heeft gekregen. Bij een cadeau is het al leuk genoeg dát je iets krijgt. Het gaat om het gebaar, niet om de waarde of kwaliteit van het geschenk.

Lees ook:   Hoeveel mensen op wintersport?

Wat de hek?

De term hek duidt in enge zin op een raster- of vlechtwerk van hout of metaal, dat stevig van constructie is, met openingen. Een hoge afscheiding zonder openingen is een schutting of muur. In ruimere zin omvat het begrip hek allerlei constructies met vergelijkbare vorm of functie.

Wat betekent aan het kortste eind trekken?

D.i. het voordeel (of nadeel) hebben, er het best (of slechtst) aan toe zijn, het winnen (of verliezen). Deze uitdr. dateert uit de middeleeuwen, toen men zeide: om ’t lanxte trecken, zien wie de sterkste is (Mnl.

Wat betekent uit de mouw schudden?

D.w.z. iets moeilijks gemakkelijk en zonder moeite verrichten; zie Tuinman 1,21: ‘Dit zegt men van iets gereedelyk en met weinig moeite te voorschijn brengen: ’t geen op predikatiën, of iets dergelijks wordt toegepast’.

Wat betekent Spreken is zilver zwijgen is goud?

Juul Leijnse – Sales Director BigHand: Spreken is zilver, zwijgen is goud; een oud Nederlands gezegde met de betekenis dat het soms goed is om ergens niet over te praten, om de dingen voor jezelf te houden. Niet iedereen heeft altijd de behoefte om te luisteren naar wat je zegt, en zeker niet op bepaalde momenten.

Lees ook:   Hoe komt lichtvervuiling?

Wat betekent ochtendstond?

(-en), het uur van den vroegen morgen, het uur van het aanbreken van den dag; (oneig.) de morgenstond, de eerste uren van den morgen; (fig.) het eerste begin, de aanvang, t. w. van nieuwe tijdperken, die ook gezegd worden aan te breken en aan te lichten: ’s werelds ochtendstond.

Wie ochtend stond heeft goud in de mond?

morgenstond heeft goud in de mond = Spreekwoorden: (1914) De morgenstond heeft goud in den mond,d.w.z. ‘vroeg opstaan is profijtelijk’; hd.

Is eenoog koning?

In het land der blinden is eenoog koning, is een gezegde dat enigszins spottend wordt gebruikt. Vaak als iemand die slechts een beetje verstand of kennis van een onderwerp heeft, als deskundige wordt gezien door mensen die daar helemaal niks vanaf weten.

Wat is de betekenis van nieuwe bezems vegen schoon?

[b]nieuwe werkkrachten kunnen positieve veranderingen teweeg brengen. Wordt vaak los gebruikt, maar is eigenlijk een deel van het langere nieuwe bezems vegen schoon, maar oude kennen alle hoeken en gaten, waarin dus juist ook de kracht van de ervaring van oudere personen belicht wordt.

Lees ook:   Wat zijn oorzaken van kortademigheid?

Wat betekent niet in je kaarten laten kijken?

Spreekwoorden ‘zich in de kaart laten kijken’ terwijl hij een plan voorbereidde, liet hij zich in de kaart kijken: hij gaf zijn geheim prijs, zodat de mensen er veel te vroeg van op de hoogte waren.

Wat betekent beter een vogel in de hand dan tien in de lucht?

Men heeft meer aan iets kleins waar men zeker van is, dan aan iets groters waar men niet vast op kan rekenen.