Wat is de betekenis van LS?

Wat is de betekenis van LS?

L.S. staat voor Lectori salutem en betekent ‘den lezer heil’. Voor een algemene aanhef lijkt dit een prima oplossing. Maar L.S. is heel ouderwets en past niet in een eigentijdse brief of mail.

Wat is de rol van een advocaat tijdens een rechtszaak?

Een advocaat controleert of tijdens de opsporingsfase in verband met uw strafzaak alles volgens de regels verloopt. De advocaat bereidt met u de rechtszitting voor en uw advocaat mag ook aanwezig zijn tijdens uw verhoor en het verhoor van de eventuele getuigen.

Welke straffen kan een politierechter opleggen?

Straffen politierechter Gevangenisstraf tot maximaal 1 jaar. Werkstraf tot maximaal 240 uren. Geldboete. Ontzegging van de rijbevoegdheid.

Welke rechter bevoegd strafrecht?

Overtredingen worden in principe behandeld door de kantonrechter, misdrijven door de politierechter of de meervoudige strafkamer. Als u minderjarig bent, wordt uw zaak in principe voorgelegd aan de jeugdstrafrechter (kinderrechter).

Hoe begin je een mail naar meerdere personen?

Mogelijk zijn bijvoorbeeld Geacht bestuur, Geachte commissie of eventueel Geachte dames en heren. Geacht bestuur en Geachte commissie zijn tamelijk formeel. Informeler zijn bijvoorbeeld Beste bestuursleden en Beste leden van de tuincommissie.

Welke aanhef?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Is het Geachte heer mevrouw?

Als u de naam van de ontvanger niet kent, maar zeker weet dat het om een man gaat, gebruikt u Geachte heer. Als het om een vrouw gaat, gebruikt u Geachte mevrouw. Als een persoon in een bepaalde functie wordt aangesproken, zijn combinaties met Mijnheer de en Mevrouw de gebruikelijk, zonder het woord geachte.

Wat is de afkorting van aanwezig?

Verkortingen krijgen ook een punt; ze bestaan meestal uit de eerste lettergreep van een woord met daarachter de eerste medeklinker(s) van de nieuwe lettergreep: aanw. (‘aanwezig’), red. (‘redactie’), mevr. (‘mevrouw’).

Wat betekent iemand wordt geacht?

geacht = •als waardig beschouwd. Wordt vooral gebruikt als beleefdheidsvorm in briefaanhef: `geachte Heer Janssen,`.

Wat doet een advocaat spreekbeurt?

Adviseren: juridisch advies geven bij een probleem met een andere persoon, bedrijf of de overheid. Bemiddelen: de contactpersoon zijn tussen twee partijen die een conflict hebben. Onderhandelen: zonder een rechtszaak te starten een oplossing zoeken waar beide partijen tevreden mee zijn.