Wat is de betekenis van handelen?

Wat is de betekenis van handelen?

handelen – Werkwoord 1. (inerg) iets doen, al of niet met de handen, optreden ♢ Zij handelden daarin erg onzorgvuldig. 2. (inerg) handel drijven ♢ De Nederlanders handelden met vele landen langs de kust van de Indische Oceaan.

Doen zijn betekenis?

het verrichten van een werk. [ov] een actie ondernemen. [auxl] maakt van een ergatief werkwoord een causatieve constructie.

Kun je het nog Hendelen?

Het betekent o.a. ‘hanteren; aankunnen’: Miss Green finds it difficult to handle these three pupils. Ook dit werkwoord hebben we aan het Engels ontleend, met behulp van de Nederlandse werkwoordsuitgang -en: /hendelen/.

Wat betekent Ik heb het met je te doen?

“Met iemand te doen hebben” does not translate as “to have to do with somebody” but as “to feel sorry for somebody” and implies you feel empathy for that person.

Is het aandoen of aan doen?

aandoen – onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-doen 1. een kledingstuk om je heen doen ♢ het is koud buiten, je moet een jas aandoen 2. ervoor zorgen dat iemand iets ergs meemaakt ♢ die schande…

Lees ook:   Wie is de Noorse oppergod?

Wat betekent het woord anticiperen?

Anticiperen wil zeggen: vooruit lopen op en herkennen van situaties en verhoudingen. Als je goed kunt anticiperen lever je een grote bijdrage aan zowel de ontwikkeling van je bedrijf of organisatie, als het werkklimaat.

Wat is de betekenis van mededogen?

mededogen – zelfstandig naamwoord uitspraak: me-de-do-gen 1. meevoelen met iemand die iets vervelends meemaakt ♢heb alstublieft wat mededogen met die arme mensen Zelfstandig naamwoord: me-de-do-gen het mededogen …

Wat betekent iemand iets aandoen?

(1) iemand iets-, iemand pijn doen, mishandelen. De daad wordt in feite gebagatelliseerd.

Wat is de betekenis van aangedaan?

aangedaan – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: aan-ge-daan 1. wie een sterk gevoel van vreugde of bedroefdheid voelt ♢ hij was helemaal aangedaan door het cadeau dat hij kreeg Bijvoeglijk naamwoord: aan-ge-daan Synoniemen bewogen, on…