Wat is de beste site om je motor te verkopen?

Wat is de beste site om je motor te verkopen?

Als je heel snel van je motor af wilt, is de verkoop via Ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl een prima keuze. Of via de ANWB Verkoopservice met een gegarandeerde prijs. Zorg bij het zelf verkopen via de ANWB of Ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl wel dat je goede foto’s maakt.

Wat consignatie?

Consignatie is een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Hoe verkoop je je motor?

Als u uw motor verkoopt, moet u er voor zorgen dat de koper de motor op zijn naam overschrijft en u als verkoper een vrijwaringsbewijs krijgt. Gebeurt dat niet, dan blijft u verantwoordelijk voor de verplichtingen die horen bij het op naam hebben van een motor.

Welke documenten meegeven bij verkoop moto?

Indien de koper graag de motor wilt uitproberen voor aankoop, ligt die beslissing volledig bij jou….Wanneer je jouw motor verkoopt, dien je steeds de volgende documenten aan de koper te overhandigen:

  • Het Europese gelijkvormigheidsattest.
  • Het inschrijvingsbewijs (roze formulier).
  • De factuur.

Wat mee te geven bij verkoop motor?

Gegevens van de motor (Merk, type, bouwjaar etc.) Vermelding van “Het voertuig wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt….Je dient als verkopen van de motor steeds de volgende documenten te overhandigen:

  • Het Europese gelijkvormigheidsattest.
  • Het inschrijvingsbewijs (roze formulier)
  • De factuur.

Welk deel inschrijvingsbewijs bij verkoop?

Als u uw voertuig verkoopt, moet u volgende documenten voorleggen aan de koper: de originele verkoopfactuur. het inschrijvingsbewijs. het roze formulier ‘aanvraag tot inschrijving van een voertuig’, afgeleverd en afgestempeld door de technische controle.

Welke papieren Moto?

rijbewijs of voorlopig rijbewijs. identiteitskaart. verzekeringsbewijs (enkel als uw speedpedelec zich autonoom kan voortbewegen zonder trapondersteuning) kentekenbewijs afgeleverd door de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)