Wat is de BBZ regeling?

Wat is de BBZ regeling?

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt.

Heb ik recht op BBZ?

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan.

Hoe start ik als ZZP er in de zorg?

  1. Schrijf u in bij KVK. Als u start als zzp’er in de zorg moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK.
  2. Vul de vragenlijst van de IGJ in.
  3. Schrijf u in het BIG-register in.
  4. Vraag een AGB-code aan.
  5. Vraag een VOG aan.
  6. Voorkom schijnzelfstandigheid.
  7. Geef verzekerde zorg.
  8. Voldoe aan kwaliteitseisen.

Waarom moet je als onderneming ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel?

Registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevordert de rechtszekerheid bij het zaken doen. Het is voor jou als ondernemer van belang te weten met wie je te maken heeft, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake van een faillissement is.

Kan ik als zelfstandige in Nederland werken?

Als u als zelfstandig ondernemer naar Nederland komt, heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Dit is een visum dat 90 dagen of langer geldig is. U vraagt de mvv en verblijfsvergunning aan door middel van een aanvraag toegang en verblijf (tev).

Wat kost het om je in te schrijven bij de KVK?

Voor inschrijving in het Handelsregister van KVK betaalt u eenmalig € 51,95. U moet dit bedrag ter plekke met uw pinpas of creditcard betalen. U kunt niet contant betalen.