Wat is de basisregel van het verlenen van voorrang?

Wat is de basisregel van het verlenen van voorrang?

Voor bestuurders gelden in Nederland de volgende voorrangsregels: Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders. Deze regel geldt niet voor bestuurders die van een onverharde weg komen, zij verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg.

Welke weggebruikers hoeven niet te stoppen voor een geel of rood verkeerslicht?

Als onder of bij een driekleurig verkeerslicht een bord is geplaatst met de tekst ‘rechtsaf voor fietsers vrij’ gelden het gele en rode licht niet voor rechtsafslaande fietsers, snorfietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. Zij moeten dan het overige verkeer ter plaatse voor laten gaan.

Hebben voetgangers voorrang bij een stopbord?

Stopbord: Je moet altijd stoppen en voorrang geven. stoppen en al het andere verkeer voor moet laten gaan. voor voetgangers.

Wie laat je voor bij een stopbord?

Een stopbord is een verkeersbord. De bestuurder die het bord nadert moet stoppen en moet voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg. Het bord komt dus voor bij het naderen van een voorrangsweg of voorrangskruispunt. Stoppen houdt in dat het voertuig echt tot stilstand moet komen.

Welke uitzonderingen zijn er op de basisregel voorrang?

Als bestuurder verleen je op een ongelijkwaardig kruispunt voorrang aan alle bestuurders op de voorrangsweg. Op een gelijkwaardig kruispunt daarentegen staat niets aangegeven: geen bord, geen haaientanden, geen verkeerslichten. Hier gelden de gangbare verkeersregels: Rechts heeft voorrang.

Heeft een fiets altijd voorrang?

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen, dus ook aan fietsers. Bij een voetgangersoversteekplaats hebben fietsers geen voorrang. Fietsers zijn immers geen voetgangers. Fietsers vallen wel onder de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, net als voetgangers.

Wie heeft voorrang stijgend of dalend verkeer?

Stijgend verkeer heeft op een smal bergweggetje meestal voorrang op dalend verkeer, want het kan lastiger weer op gang komen als het stilvalt.

Heeft voetganger altijd voorrang?

Als je een bijzondere manoeuvre uitvoert, een uitrit verlaat of een inrit inrijdt, moet je voetgangers voor laten gaan. Voetgangers op een zebrapad moet je voor laten gaan als ze oversteken of op het punt staan om over te steken. Wie een zebrapad gebruikt of aanstalten maakt om het te gebruiken heeft altijd voorrang.

Waar zijn roodlichtcamera’s?

Snelheidscamera’s zitten vaak in vaste flitspalen maar kunnen ook in onopvallende surveillerende politieauto’s zijn geplaatst, op een statief in de berm of naast de geleiderail. Je ziet ze ook wel eens op een viaduct boven de snelweg.