Wat is de AOW-leeftijd in 2022?

Wat is de AOW-leeftijd in 2022?

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt de komende jaren. In 2022 heeft u recht op AOW als u 66 jaar en 7 maanden bent. In 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden. In 2024 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar.

Hoeveel is AOW voor alleenstaande?

Uw AOW en woonsituatie Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Wat is mijn AOW-leeftijd?

U bent geboren: Uw AOW-leeftijd is: U krijgt AOW in:
Op of na 1 september 1953 maar voor 1 september 1954 66 jaar + 4 maanden 2020
Op of na 1 september 1954 maar voor 1 september 1955 66 jaar + 4 maanden 2021
Op of na 1 september 1955 maar voor 1 juni 1956 66 jaar + 7 maanden 2022

Kan ik met 65 jaar met pensioen?

De AOW leeftijd stijgt langzamerhand van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Anno 2019 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De pensioenleeftijd is anno 2019 68 jaar. De AOW- en de pensioenleeftijd zijn dus niet gelijk.

Welke tabel bij AOW-leeftijd?

AOW-leeftijd per jaar
2021 66 jaar en 4 maand 31-08-1955
2022 66 jaar en 7 maand 31-05-1956
2023 66 jaar en 10 maand 28-02-1957
2024 67 jaar 31-12-1957

Wat is de AOW-leeftijd in 2025?

Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose van de levensverwachting.

Hoeveel AOW krijg je netto?

Je kiest zelf waar je de loonheffingskorting op toepast. Ben je getrouwd en pas je de heffingskorting toe op je AOW, dan krijg je vanaf januari 2022 een bedrag van € 851,52 (netto) per maand per persoon. Zonder deze heffingskorting ontvang je € 679,02 per maand per persoon.”

Hoeveel AOW krijgt een alleenstaande in 2021?

AOW-bedragen voor alleenstaanden:

Zonder heffingskorting
Maand/Jaar juli 2021 januari 2021
Bruto € 1301,43 € 1.292,50
Loonheffing € 249,67 € 247,92
Bijdrage Zvw € 74,83 € 74,31

Wat is de AOW voor alleenstaande in 2021?

U woont alleen

1 januari 2022 1 juli 2021
Netto AOW € 1.244,35 € 1.226,60