Wat is cultuur in de zorg?

Wat is cultuur in de zorg?

Hoe beter de zorg aansluit, hoe eerder iemand zich geholpen voelt. Het is dus belangrijk dat zorgverleners: Culturele gevoeligheid ontwikkelen, om te ontdekken wat iemand nodig heeft, wat de wensen, gewoontes en behoeften zijn. Zich bewust zijn van hun eigen cultuur, normen en waarden.

Wat wordt bedoeld met cultuur?

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst.

Hoe houd je rekening met cultuurverschillen in de zorg?

Hoe beter de zorg aansluit, hoe eerder iemand zich geholpen voelt….Hoe houd je het beste rekening met de cultuur en beleving van een patiënt?

 1. Stel neutrale vragen en wees open en belangstellend.
 2. Ga op zoek naar meer informatie.
 3. Vergissen is menselijk.
 4. Kom in actie bij discriminatie en pesten.

Wat zijn verschillen tussen culturen?

Het verschil in gedrag, overtuigingen, waarden en normen, gewoonten, gebruiken en dergelijke tussen personen van verschillende achtergrond.

Wat hoort er bij de Nederlandse cultuur?

Typisch Nederlands

 • Sparen. Gierigheid komt niet voor op deze pagina ’typisch Nederlands’.
 • Koningsdag. Sinds het einde van de negentiende eeuw viert Nederland een aan het koningshuis gekoppelde nationale feestdag.
 • Oud Hollandse spelletjes.
 • Delfts Blauw.
 • All you need is love.
 • Sinterklaas.
 • Koffie…
 • Klompen.

Wat is cultuur op het werk?

Hieronder vallen alle normen, waarden en assumpties binnen een bedrijf. Deze cultuur bepaalt hoe de werknemers denken, samenwerken en innoveren. Wanneer een werknemer een slechte dag heeft of men beïnvloed wordt door een boze klant, kan het soms lastig zijn om de cultuur gezellig te houden.

Wat doet cultuur met mensen?

Actief bezig zijn met kunst en cultuur biedt kinderen, jongeren en volwassenen mogelijkheden om zelf vorm te geven aan de manier waarop ze in de wereld staan, aan hun relatie met anderen en met de samenleving en dus aan hun identiteit. Mensen kunnen hun identiteit vormgeven door cultuurparticipatie.

Hoe ga je om met andere culturen?

6 tips om met verschillen om te gaan

 1. Wees neutraal. Objectief naar andere culturen kijken is een keuze.
 2. Verdiep je. Meer begrip voor iets krijgen, hangt vaak samen met meer over iets of iemand weten.
 3. Trek lessen uit elkaars achtergrond en cultuur.
 4. Maak het bespreekbaar.
 5. Zorg voor een open houding.
 6. Wees nieuwsgierig.

Wat is Cultuursensitieve zorg?

Zorg die is afgestemd op de behoefte van zwangeren en jonge ouders met verschillende culturele achtergronden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het zorgaanbod aansluit op wat mensen aangeven nodig te hebben. Dat er aandacht is voor een eigen kijk op zwangerschap en gezondheid.