Wat is Cervixlengte?

Wat is Cervixlengte?

Tijdens het structureel echoscopisch onderzoek (20-weken echo) wordt de lengte van de baarmoedermond (cervixlengte) gemeten. Uit eerdere studies, zowel in Nederland als in het buitenland, is komen vast te staan dat de kans op een vroeggeboorte groter is als de lengte van de baarmoedermond verkort is.

Wat is een abdominale cerclage?

Een bandje om de baarmoedermond wordt een cerclage genoemd. Het doel van een cerclage is om de baarmoedermond te sluiten en gedurende de zwangerschap gesloten te houden. Zo kunnen we vroeggeboorte voorkomen.

Hoe lang na verwijderen cerclage bevallen?

Meestal kun je na de ingreep dezelfde of de volgende dag weer naar huis. De cerclage verwijderen we meestal bij 36 weken zwangerschap. De meeste vrouwen zullen dan niet direct gaan bevallen, maar bevallen vaak rond de uitgerekende datum.

Wat zijn de oorzaken van vroeggeboorte?

Oorzaken. Er zijn verschillende oorzaken voor een vroeggeboorte, zoals een meerlingenzwangerschap, te veel vruchtwater, een infectie, bloedverlies, het te vroeg breken van de vliezen, zwakte van de baarmoedermond (cervixinsufficiëntie) of een afwijkende vorm van de baarmoeder (uterusanomalie).

Hoe voelt de baarmoeder als je zwanger bent?

Je vindt hem dan wat hoger en hij staat een beetje open. Soms staat hij zelfs zo hoog dat je hem haast niet meer kunt voelen! Ook komt er rond deze periode steeds meer slijm eromheen te zitten.

Hoe ontstaat verkorte baarmoederhals?

Een verkorte of openstaande baarmoedermond kan spontaan ontstaan, maar ook het gevolg zijn van operaties aan de baarmoederhals (bijvoorbeeld lisexcisies vanwege afwijkende uitstrijkjes of ingrepen in verband met baarmoederhalskanker).

Hoe wordt een Cerclage geplaatst?

De cerclage wordt via de vagina aangebracht. Het bandje wordt tegen het eind van de zwangerschap, bij ongeveer 36 weken, weer verwijderd. Het aanbrengen van een cerclage gebeurt tijdens een operatie. Na de operatie wordt u opgenomen bij Rhena.

Wat is Cervixinsufficiëntie?

Cervixinsufficiëntie (zwakte van de baarmoederhals) is één van de oorzaken van extreme vroeggeboorte. Bij cervixinsufficiëntie opent de baarmoedermond zich spontaan (zonder al te veel klachten). Hierbij kunnen de vliezen uit de baarmoedermond puilen. Het is vaak niet bekend waarom de baarmoedermond open gaat staan.

Wat doet de NVOG?

De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen.

Waar kan een zwangere terecht voor prenatale controles?

Prenatale screening Soms gebeurt dit bij de verloskundigenpraktijk, soms in het laboratorium.