Wat is bilaterale cumulatie?

Wat is bilaterale cumulatie?

De meest algemene vorm van cumulatie is bilaterale cumulatie. Dit houdt in dat bij de bepaling van de oorsprong van een product in het ene partnerland, de producten van oorsprong uit het andere partnerland die bij de vervaardiging daarvan gebruikt zijn, geen toereikende be- of verwerking hoeven te hebben ondergaan.

Wat betekend preferentiële oorsprong?

Voor goederen die afkomstig zijn uit bepaalde landen of groepen van landen zijn lagere invoertarieven, zogenoemde preferentiële tarieven, vastgesteld. Dit lagere tarief kan variëren per soort goed, per land of groep landen waaruit de goederen van oorsprong of herkomst zijn.

Wat is een factuur verklaring?

Een factuurverklaring is een standaardtekst op je verkoopfactuur. Als exporteur verklaar je hiermee dat de goederen die je aan je klant levert van ‘preferentiële oorsprong’ zijn. Je klant betaalt hierdoor geen of minder invoerrechten.

Wat is een attest van oorsprong?

Een attest van oorsprong is een verklaring van de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de recent afgesloten handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze verklaring wordt gesteld op een factuur of handelsdocument.

Wat zijn de invoerrechten vanuit Turkije?

Je betaalt voor de meeste producten uit Turkije geen invoerrechten. Dit komt door de douane-unie tussen de EU en Turkije. Betaal je bij import van kleding uit China of de Verenigde Staten meestal 12% invoerrechten, bij import uit Turkije is dit tarief 0%.

Wat is Preferentiecode?

Verzoek om toepassing preferentie Een aangever verzoekt feitelijk om toepassing van een preferentiële regeling als hij de code vermeldt voor de gewenste preferentie in de douaneaangifte voor in het vrije verkeer brengen. Zie voor de te gebruiken preferentiecode het Codeboek Douane.

Wat is het verschil tussen Preferentiele en niet Preferentiele oorsprong?

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong. Die laatste, niet-preferentiële oorsprong, is vooral van belang voor handelspolitieke maatregelen, terwijl de preferentiële oorsprong vooral van belang is voor het tarief dat van toepassing is bij invoer.

Wat is cumulatie toepassen?

Cumulatie. Een product kan in 2 of meer landen binnen of buiten de EU bewerkt worden. In sommige gevallen kan uw product dan toch nog van EU oorsprong zijn, doordat er sprake is van ‘cumulatie’.

Wat betekend niet-preferentiële oorsprong?

De hoofdlijnen van de niet-preferentiële oorsprongsregels zijn de volgende: Goederen zijn van niet-preferentiële oorsprong: indien zij in een land of gebied “geheel en al zijn verkregen” of – (indien dit niet het geval is en gebruik is gemaakt van materialen uit een of meer andere landen)

Wat is niet-preferentiële oorsprong?

Producten zijn van niet-preferentiële oorsprong als ze in een land of gebied ‘geheel en al zijn verkregen’ of in het land van vervaardiging een ‘laatste ingrijpende bewerking’ heeft plaatsgevonden.

Waarom Rex?

Het REX-systeem is een zelfcertificeringsprogramma voor geregistreerde exporteurs, waarmee deze zelf een attest van oorsprong mogen opstellen. Om voor de verlaging van invoerrechten uit deze landen in aanmerking te komen, moet je bij de Nederlandse Douane geregistreerd staan als geregistreerde exporteur, oftewel ‘REX’.

Welke landen vallen onder EUR 1?

Naar welke landen kan ik een EUR. 1 gebruiken? Een EUR. 1 Certificaat kan naar veel landen gebruikt worden, denk hierbij aan de EVA Landen, De EVA landen zijn Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.