Wat is beter NHA of LOI?

Wat is beter NHA of LOI?

Zowel LOI als NHA bieden goede opleidingen aan. Een groot verschil tussen NHA en LOI is het opleidingsaanbod; NHA biedt geen master, HBO- en MBO-opleidingen aan. Mocht je opleiding niet in dit rijtje staan, dan maakt dit voor jou dus geen verschil uit. De proefperiode is nagenoeg gelijk; 15 dagen bij NHA en 14 bij LOI.

Wat is een NHA diploma waard?

Ook de vmbo, havo en vwo opleidingen van NHA leiden je op voor de officieel erkende diploma’s. Deze diploma’s zijn gelijkwaardig aan de diploma’s die je haalt in het reguliere dagonderwijs.

Is NHA diploma erkend?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen voor het opleiden voor de staatsexamens voortgezet onderwijs. Bij NHA kun je de VMBO, HAVO en VWO vakken als thuisstudie volgen, mét begeleiding van een vakdocent.

Wat kun je met een NHA getuigschrift?

B. NHA verzorgt voor een aantal cursussen en opleidingen de digitale examens zelf. Zie daarvoor ook de linkerkolom (studiegids) of het tabje Diploma (website) op de pagina van jouw opleiding. Wanneer je voor een NHA-examen slaagt, ontvang je het gewaardeerde NHA-instituutsdiploma.

Is NHA erkend door OCW?

Hoge kwaliteit tegen laag lesgeld is nog altijd de missie van NHA. Hiermee verzekeren zij hun cursisten dat zij erkend zijn als opleider door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hoe goed staat NHA aangeschreven?

Daarnaast is NHA conform ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ook heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap NHA als opleider erkend op grond van de WEO voor het voortgezet onderwijs.

Wat is een getuigschrift NHA?

C. Na afloop van iedere opleiding met studiebegeleiding kun je een NHA-getuigschrift aanvragen. Dat kan wanneer je de opleiding hebt gevolgd, van alle lessen het huiswerk of de werkopdrachten ter correctie hebt ingestuurd en daarvoor gemiddeld een voldoende cijfer haalde (5,5 of hoger).

Wat is de waarde van een getuigschrift?

Aan een getuigschrift wordt een supplement toegevoegd. Het supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen duidelijk maakt welke opleiding u heeft gevolgd. Zo kunnen diploma’s internationaal beter met elkaar vergeleken worden. En is uw diploma ook in het buitenland bruikbaar.

Wat is een OCW erkende opleiding?

Veel beroepsopleidingen op middelbaar of hoger niveau worden erkend door de overheid, ook wel bekend als een wettelijke erkenning. Dit betekent dat de opleiding en het daaraan gekoppelde diploma officieel erkend worden als beroepsopleiding door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Is NHA een goede opleiding?

Gemiddeld een dikke acht Gemiddeld scoren de cursussen en opleidingen van NHA een dikke acht. Natuurlijk zijn er uitschieters omhoog en omlaag. Zoveel mensen, zoveel meningen. Toch is het een fijne gedachte dat andere mensen zich uitspreken over de kwaliteit.

Wat is een getuigschrift school?

Hoger onderwijs (hbo en wo) In het hoger onderwijs krijgt u een getuigschrift als u een examen heeft behaald. Aan een getuigschrift wordt een supplement toegevoegd. Het supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen duidelijk maakt welke opleiding u heeft gevolgd.

Wat moet er in een getuigschrift staan?

Zo moet het getuigschrift onder meer vermelden: De aard van de door u verrichte werkzaamheden en uw arbeidsduur. De begin- en einddatum van het dienstverband. Een opgave van de wijze waarop u aan uw verplichtingen voldaan heeft.