Wat is beschikbaarheidsvergoeding?

Wat is beschikbaarheidsvergoeding?

De opdrachtgever betaalt (met een beschikbaarheidsvergoeding) de opdrachtnemer tijdens de looptijd van het project op basis van de beschikbaarheid van het product. Dus niet op basis van het opgeleverde product zelf. Hiermee neemt de opdrachtgever voor langere tijd een dienst af bij de opdrachtnemer en niet een product.

Waarom publiek-private samenwerking?

Publiek-private samenwerking is de meest verregaande vorm van samenwerking tussen de overheid en bedrijven. Er is een heldere verdeling van taken en risico’s. De regie van een project en het eindresultaat blijven in handen van de overheid. Bedrijven doen zo veel mogelijk de uitvoering.

Wat is een DBFM project?

In een DBFM-project worden het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van openbare infrastructuur of een openbaar gebouw in één overeenkomst aanbesteed en toevertrouwd aan een private partij of een samenwerkingsverband van private partijen.

Lees ook:   Hoe kan ik tomaten invriezen?

Wat is DBFM?

Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij alle aspecten van een project integraal worden geregeld.

Wat zijn PPP projecten?

ppp, pps. PPS staat voor publiek-private samenwerking en is een vorm van samenwerking tussen overheid en markt (bedrijfsleven) waarbij gezamenlijk een project gerealiseerd wordt. Elke partij behoudt de eigen identiteit en verantwoordelijkheid.

Wat is UAV GC contracten?

In de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk algemene voorwaarden opgesteld, de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC 2005). Deze voorwaarden zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Wat is design & construct?

Bij Design & Construct-contracten (D&C) is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan. Rijkswaterstaat stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op.