Wat is Belastingruling?

Wat is Belastingruling?

Iedereen, ook jij, kan bij de Belastingdienst om een tax ruling vragen. Zo’n regeling is niet meer dan een verzoek om duidelijkheid vooraf over hoeveel je de komende tijd aan belasting moet betalen.

Waar kan ik rulings vinden?

Meer informatie vindt u op de site van de Dienst Voorafgaande Beslissingen www.ruling.be ….Ze moet de volgende gegevens bevatten:

  • de identiteit van de aanvrager en eventueel ook die van betrokken partijen en derden.
  • de beschrijving van zijn activiteiten.
  • een volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting.

Hoe werkt een ruling?

Een ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

Lees ook:   Hoe muggen verjagen op terras?

Hoe lang is ruling geldig?

Een fiscale ‘ruling’ geldt in principe voor 5 jaar en bindt de Administraties ten opzichte van de belastingplichtige. Hierdoor verkrijgt de aanvrager dus meer rechtszekerheid.

Wat is een vooroverleg Belastingdienst?

Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Het vooroverleg leidt tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast.

Hoe word je belastinginspecteur?

Je moet een ambtelijke eed afleggen en een positieve VOG aantonen voor je belastinginspecteur kunt worden. Je dient akkoord te gaan met de rechten en plichten van de belastingdienst en uiteindelijk moet je ook de ambtelijke eed afleggen wat zoveel betekent als dat je erkent en belooft je te gedragen.

Welk belastingkantoor moet ik hebben?

Mijn Belastingdienst is uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. In Mijn Belastingdienst ziet u welke gegevens bij ons bekend zijn. En u kunt er uw belastingzaken regelen. Zo kunt u aangifte inkomstenbelasting doen en uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen.

Lees ook:   Hoe snel deelt een cel?

Wat verdient een inspecteur Belastingdienst?

Het gemiddelde salaris voor de functie Inspecteur in Nederland is € 3.718 per maand, wat 28% hoger is dan het gemiddelde salaris van € 2.887 per maand bij de Belastingdienst voor deze functie.

Wat mag de Belastingdienst opvragen?

U bent verplicht informatie te geven als wij daarom vragen. Daarbij gaat het alleen om informatie die van belang kan zijn voor uw eigen belastingheffing. Hebt u bijvoorbeeld nog bankafschriften en bonnetjes? Dan moet u het mogelijk maken dat wij deze inzien.

Waarom horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en fiscale vraagstukken. Openheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden bij horizontaal toezicht.

Waarom ruling?

Een ruling, ook wel voorafgaandelijke beslissing genoemd, is een beslissing van de federale of regionale belastingdienst. Dergelijke beslissing bepaalt hoe de fiscale wetten op uw specifieke situatie toegepast zullen worden. Deze beslissing geeft u als belastingplichtige met andere woorden rechtszekerheid.

Lees ook:   Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Hawaii?

Wat zijn de gevolgen van een ruling?

Ruling zorgt voor zekerheid vooraf en wijkt niet af van wet De uitleg van fiscale wet- en regelgeving voor belastingplichtigen is altijd gelijk. Het maakt daarbij niet uit of u vooraf wel of geen afspraken maakt met een APA of ATR. De waarde van een ruling is zekerheid vooraf.