Wat is BBO bouw?

Wat is BBO bouw?

Er worden verschillende maten gehanteerd om het vloeroppervlakte van een woning uit te drukken; ‘gebruiksoppervlakte’, ‘bruto-vloeroppervlakte’, ‘woonoppervlakte’. In nen-norm NEN2580 is vastgelegd hoe de verschillende oppervlaktematen worden bepaald. Hieronder tref je een korte uitleg aan.

Waar staat WM voor?

Wet milieubeheer = De Wet milieubeheer (wm) is een Nederlandse wet die op 1 maart 1993 de oude `Hinderwet` heeft vervangen.

Wat betekent WP op een plattegrond?

Afkorting voor way-point.

Wat is TPG beton?

Ter plaatse gestorte betonvloeren (tpg- vloeren) op staal moeten in weer en wind worden gestort. Dat bepaalt mede de kwaliteit van het uiteindelijke beton. De nabehandeling en het afwerken van het beton bepalen de kwaliteit van de toplaag van het beton.

Wat is VBO oppervlakte?

In essentie komt dit erop neer dat de gebruiksoppervlakte van een VERBLIJFSOBJECT wordt bepaald door hetgeen op vloerniveau wordt gemeten uitgaande van de binnenzijde van de omhullende scheidingsconstructies.

Wat is m2 BVO?

Bruto-vloeroppervlak (BVO) Hierbij wordt het oppervlak van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten. Het vloerniveau wordt gemeten als de buitenomtrek van een scheiding. Het BVO van een gebouw zijn alle berekende bruto-vloeroppervlakten in het gebouw bij elkaar opgeteld.

Wat is de betekenis van vwb?

betekenis & definitie. voor wat betreft. Voorbeelden: In de laatste tabel staat een vergelijking over de laatste 5 jaren v.w.b. de feiten waarvoor jongeren naar ons bureau werden verwezen.

Waar staat HK voor?

Hongkong, met code HK volgens ISO 3166-1. HomeKonvent Gent (HK), een koepel van Gentse studentenverenigingen. Hefnerkaars (HK), een verouderde eenheid van de lichtsterkte.

Hoe lees je een bouwtekening?

Om een bouwtekening goed te kunnen lezen, is ook de schaalaanduiding van belang. Hiermee kan bijvoorbeeld je inschatten of je meubels in het huis passen. De meest gebruikelijke schaal voor plattegronden, doorsneden en geveltekeningen is 1:50 of 1:100. Hoe kleiner de schaal, hoe gedetailleerder de bouwtekening.

Hoe bereken je een betonnen balk?

d = hoogte balk – dekking – beugel diameter – ½ hoofdwapening; As = aantal staven * ¼*π*d^2; Mu = As*fs*z en is het opneembaar moment.

Is NEN 2580 verplicht?

De versie van 2017 stelt vanaf verslagjaar 2019 gebruik van de Meetinstructie NEN 2580 van de Waarderingskamer verplicht. Gemeentes waarderen vastgoed voor de WOZ. En gebruiken daarvoor verplicht vanaf verslagjaar 2021 eveneens de Meetinstructie NEN 2580. Gemeenten en corporaties werken dus aan dezelfde klus.

Wat behoort tot het gebruiksoppervlak wonen?

De Gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn.