Wat is Ambiguiteitstolerantie?

Wat is Ambiguïteitstolerantie?

Het is het vermogen dubbelzinnige situaties en tegenstrijdig gedrag tolereren. Ambiguïteitstolerante mensen zijn in staat om dubbelzinnigheden (inconsistenties), cultureel gebaseerde verschillen of dubbelzinnige informatie die ingewikkeld of zelfs onaanvaardbaar lijkt, waar te nemen.

Wat is grammaticale Ambiguiteit?

Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid).

Wat is een dubbele betekenis?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).

Wat is onconventioneel gedrag?

Wie onconventioneel is, houdt zich niet aan de geldende opvattingen over hoe het hoort en wat passend is. Onconventioneel en conventioneel horen bij conventie in de betekenis ‘algemeen aanvaard gebruik, gewoonte’.

Wat is ambigu gedrag?

Ambiguïteit = ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn: Ambigu = Betekent dubbelzinnig. Iets dat op meerdere wijzen begrepen kan worden of voor meerdere uitleg vatbaar is.

Hoe ontstaat dubbelzinnigheid?

Een van de meest voorkomende vormen van dubbelzinnigheid ontstaat door onduidelijke verwijswoorden. Dit zijn bijvoorbeeld persoonlijke voornaamwoorden (‘hij’ of ‘zij’) of betrekkelijke voornaamwoorden (‘dit’, ‘dat’, ‘deze’ en ‘die’). Soms is niet duidelijk waarnaar zo’n woord terugverwijst.

Welk woord heeft 2 betekenissen?

Wat zijn homoniemen? Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).

Wat is een homofoon voorbeeld?

Homofoon is de benaming voor woorden of zinnen die hetzelfde klinken, maar toch een andere betekenis hebben. Een paar voorbeelden zijn: licht/ligt, bereiden/berijden en rat/rad.

Wat betekent onconventioneel denken?

Uitspraak: [ɔnkɔnvɛn(t)ʃo’nel] anders dan gewoon en anders dan je zou verwachten Voorbeelden: `De gitarist wist op allerlei onconventionele manieren geluid uit zijn gitaar te halen. `, `Zijn onconventionele gedrag maakte boer Koekoe…

Wat is de betekenis van conventionele?

Conventioneel betekent volgens de gewoonte of dat wat door vaste patronen bepaald is. Conventioneel wordt ook wel ouderwets of conservatief genoemd.